QR code voor controle

15-04-2022 |

Alle veterinaire certificaten en exportverklaringen die u via e-CertNL ontvangt, zijn vanaf 1 mei 2022 voorzien van een QR-code. Met de QR-code kan worden gecontroleerd of een certificaat of exportverklaring geldig is. De mogelijkheid om de echtheid van een certificaat te controleren bestond al, via Check certificate, maar daarbij moeten certificaatnummer en verificatienummer handmatig worden ingevoerd.

Met veel landen wisselt Nederland al elektronische certificaten rechtstreeks uit. Helaas zijn nog niet alle landen hiertoe in staat en voor die landen is nu een eenvoudigere en snellere manier ontwikkeld om de echtheid van certificaten te controleren. De QR-code op het certificaat wordt gescanned met een smartphone en de juiste gegevens worden automatisch aan Check certificate doorgegeven en wordt gecontroleerd of dit overeenkomt met een afgerond (dus gewaarmerkt) certificaat. Bij een geldig certificaat verschijnt direct een PDF met het certificaat ter controle.

Zelf proberen?

Hieronder staat een QR-code van een voorbeeld certificaat. Scan het met uw smartphone en bekijk hoe de pdf verschijnt. Dit is een voorbeeld certificaat (met onzin-gegevens), te herkennen aan certificaatnummer: 217858539.