De verstrekte verklaring blijkt fouten te bevatten waardoor mijn goederen in het land van bestemming niet ingeklaard kunnen worden. Hoe kan ik een vervangend certificaat/replacement/aanvullende verklaring aanvragen?

27-10-2020 | Een vervangend certificaat (replacement) mag alleen verstrekt worden op verzoek van autoriteiten van de derde land, waaruit moet blijken dat de zending door de genoemde rede niet ingeklaard kan worden. Per sector gelden verschillende procedures. Op de website van de NVWA vindt u verdere toelichting van de procedure voor de veterinaire sectoren.
Voor de andere sectoren kunt u contact opnemen met de betreffende keuringsdienst.