Hoe krijg ik toegang tot e-CertNL?

27-10-2020 | Voor het online aanvragen van een exportcertificaat via e-CertNL moet u toegang krijgen via Mijn RVO. U dient zich te laten registreren als relatie om gebruik te kunnen maken van e-CertNL: mijn.rvo.nl/uw-registratie-bij-ons. Daarnaast dient uw bedrijf zich te registreren bij de NVWA en de keuringsdienst van uw sector.

Buitenlandse bedrijven
Buitenlandse bedrijven moeten zich ook laten registreren bij Mijn RVO, wanneer dat is gebeurd kan men zich voor verdere informatie wenden tot de afdeling Functioneel Beheer van de NVWA: NVWA_FAB_e-CertNL@nvwa.nl.

Inloggen bij e-CertNL
Voor toegang tot e-CertNL heeft u eHerkenning nodig. U heeft hiervoor een inlogmiddel nodig van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+.