Redesign webapplicatie

08-04-2016 | Afgelopen december is door de webdesigner van CLIENT, Taco Zwaanswijk, een start gemaakt met het verbeteren van de “look and feel” van de CLIENT schermen. Het is de bedoeling dat de schermen in een hedendaags jasje worden gestoken waarmee vanzelfsprekend ook oog is voor de ergonomische kant.

Om een goed beeld te krijgen van wat er binnen de verschillende bedrijven speelt heeft Taco Zwaanswijk de afgelopen maanden bedrijfsbezoeken gebracht aan organisaties uit diverse sectoren. Op locatie spreekt hij rechtstreeks met medewerkers die dagelijks met het CLIENT systeem werken. De ontvangen input wordt gebruikt om het systeem uiteindelijk eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken. Een manier waarop het systeem gebruikersvriendelijker wordt is door de invulmogelijkheden te vereenvoudigen. Hiermee kan het aantal te verrichten handelingen teruggebracht worden. Bijvoorbeeld bij het invullen van het veld ‘Land” verschijnt na het typen van de eerste 2 of 3 letters van het betreffende land, de volledige landsnaam ( Fin, wordt Finland).

Door het rechtstreekse contact komt in beeld welke zaken voor een redesign in aanmerking komen.

In samenspraak met de gebruikers, functioneel en technisch applicatiebeheer van CLIENT worden zaken verder uitgerold, waarbij tijdens het gehele ontwikkelingsproces de gebruikers betrokken blijven. In de loop van 2016 zal het redesign gereed zijn.

reds