Samenwerking Brazilië in volgende fase

Vlag van Brazilië

27-03-2020 | Op 12 maart 2020 heeft onze Directeur-Generaal Agro Marjolijn Sonnema als vice-minister van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een zogeheten ‘Letter of intent’ ondertekend met de Braziliaanse Secretaris van Dier en Plant Gezondheid en Inspectie. Hiermee is het volledig digitaal uitwisselen van informatie rondom zendingen naar dat land een stap dichterbij gekomen. Of, zoals beschreven in het document “The purpose is to promote joint actions to help both countries to investigate the possibilities and conditions for the electronic exchange certificate data between the two countries.”

De afspraak voor verder onderzoek staat voor de komende vijf jaar en kan worden verlengd, aangepast of uitgebreid met addenda als beide partijen ondertekenen.