Samenwerking Douane en NVWA: versneld vrijgeven van goederen

06-07-2021 |

Wanneer importeurs vanuit een derde land zendingen naar Nederland halen, komt daar van alles bij kijken. Zo controleert de afdeling Importkeuring (NVWA) de zendingen levende dieren, dierlijke producten en levensmiddelen en diervoeders van niet‐dierlijke oorsprong onder andere in grenscontroleposten op Schiphol of in de haven van Rotterdam. Daarnaast moeten deze zendingen bij de Douane worden aangegeven ten invoer, die daarbij onder andere bekijkt of een importcontrole van de NVWA nodig was, of die is uitgevoerd en of de zending door de NVWA is toegelaten.

Tot 21 juni 2021 zocht de Douane de betreffende zending nog handmatig op in het importsysteem van de NVWA (VGC: Veterinaire Grens Controle). Binnen het project Digitalisering Importproces hebben de teams ‘O&O Import & Export’ en ‘e-CertNL’ van de directie Keuren samen met de Douane deze controle geautomatiseerd. Voor fytosanitaire zendingen (planten en plantaardige producten) was dit al het geval. De automatisering bespaart zowel de Douane als het bedrijfsleven veel tijd en komt de nauwkeurigheid van de controles ten goede. Na een succesvolle pilot bij twee bedrijven op Schiphol is deze werkwijze per 21 juni uitgerold. Het project gaat nog even door, want bij de import van levensmiddelen zijn nog enkele issues. Die moeten nog worden opgelost, zodat de werkwijze ook bij levensmiddelen uitgerold kan worden.