Tevredenheidsonderzoek december 2023

28-11-2023 |

In 2021 en 2022 heeft de NVWA een tevredenheidsonderzoek uitgevoerd onder gebruikers van e-CertNL. Dit heeft een beeld opgeleverd van de tevredenheid onder deze gebruikers.
Daarnaast kon er dankzij de resultaten uit deze onderzoeken worden gewerkt aan verbeteracties omtrent de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en de dienstverlening van de NVWA. De NVWA wil graag inzichtelijk maken in hoeverre deze verbeteracties succesvol zijn geweest en hebben geleid tot een hogere mate van tevredenheid bij gebruikers van e-CertNL.

In week 48 nodigen we gebruikers van de webschermen e-CertNL per e-mail uit voor een tevredenheidsonderzoek. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau KCM survey.
Het onderzoek bestaat uit een korte online vragenlijst die in 5 á 10 minuten ingevuld kan worden. De antwoorden worden vertrouwelijk en anoniem verwerkt. Na afronding van het onderzoek, delen we op de site een terugkoppeling met daarin de resultaten van het onderzoek en hoe we daaraan een vervolg geven.

Heeft u geen e-mail ontvangen, en wilt u toch meedoen met het onderzoek, open dan de enquête via deze link: https://www.kcmsurvey.com/qSwufc1ae09531b63c689a15678fMaSd