Feiten en cijfers Export

Op deze pagina vindt u een aantal grafieken met de aantallen exportcertificaten en -verklaringen in de jaren 2019-2023. De cijfers betreffen de aantallen certificaten die via e-CertNL zijn verstrekt, en zeggen dus niets over het aantal zendingen of partijen (die getallen verzamelt en publiceert het CBS). Bovendien gaat het uiteraard alleen om landen die regels stellen aan hun import, anders zijn certifcaten niet nodig.

Toelichting

De landen van bestemming worden getoond in een tweeletterige code volgens de ISO-standaard, zie de lijst in Wikipedia. De afkortingen van de typen certificaten betekenen:
F = Fytosanitair
V = Veterinair
EV = Exportverklaringen

Elektronisch = ook het importerende land handelt het certificaat 100% digitaal af (de zogeheten papierloze stroom)
Mix = een combinatie van een elektronisch certificaat (aan Nederlandse zijde) en een (gedeeltelijke) papieren afhandeling aan de zijde van het importerende land
Papier = er wordt geen elektronische informatie uitgewisseld met de overheid van het importerende land over de zendingen.

Top 20 Exportcertificaten

In onderstaande grafiek ziet u per jaar de top 20 landen waarvoor e-CertNL certificaten heeft afgegeven, uitgesplitst naar exportverklaringen, fytosanitaire en veterinaire sectoren.

U kunt de cijfers ook downloaden: Feiten en cijfers 2019-2023 e-CertNL Export (xlsx, 15 KB)

Top 10 Fytosanitair

In onderstaande grafiek ziet u per jaar de top 10 landen waarvoor e-CertNL exportcertificaten heeft afgegeven in de fytosanitaire sectoren.

U kunt de cijfers van Fytosanitair ook downloaden: Feiten en cijfers 2019-2023 e-CertNL Fytosanitair Export (xlsx, 13 KB)

Top 10 Veterinair

In onderstaande grafiek ziet u per jaar de top 10 landen waarvoor e-CertNL exportcertificaten heeft afgegeven in de veterinaire sectoren.

U kunt de cijfers van Veteriniair ook downloaden: Feiten en cijfers 2019-2023 e-CertNL Veterinair Export (xlsx, 13 KB)

Top 10 Exportverklaringen

In onderstaande grafiek ziet u per jaar de top 10 landen waarvoor e-CertNL Exportverklaringen heeft afgegeven.

U kunt de cijfers van Exportverklaringen ook downloaden: Feiten en cijfers 2019-2023 e-CertNL Exportverklaringen (xlsx, 13 KB)