Release notes

Hieronder vindt u de informatie over de aanpassingen en verbeteringen die we in 2022 hebben gerealiseerd. De release notes zijn geordend naar versie en release datum (het versienummer vindt u rechtsonder in de voetregel van de e-CertNL applicatie) (USEC staat voor UserStory e-CertNL).


Versie 0.2.67

Released 8 april 2020

 1. Verbetering tab ‘Documenten’
  Om de performance te verbeteren is er een aanpassing gedaan op de tab ‘Documenten’. Vanaf nu worden de PDF- en XML-documenten pas gegenereerd als de gebruiker ze aanklikt om te bekijken of downloaden. Dit komt de performance van de applicatie ten goede.
 2. Verbetering tab ‘Inspecties’ (Fytosanitair)
  Als je een inspectie aanvraagt wordt er pas een inspectielijst nummer gegenereerd op het moment dat je het document opent. (net zoals in de oude applicatie.) Dit voorkomt een probleem met verwisseling van documenten en inspectielijstnummers.
 3. Bewaarknop altijd in beeld
  Bij langere pagina’s (bijv. een orderregel) kwam het voor dat gebruikers lang moesten scrollen om de aangepaste waarden op te slaan. Dit is aangepast en op elke pagina zijn de knoppen nu zichtbaar (bij korte pagina’s onder de inhoud, bij langere pagina’s als strook onderin die vast zit aan het scherm).
 4. Foutmelding geoptimaliseerd (Levende have)
  Bij het uploaden van een XML-bestand om meerdere orderregels toe te voegen kwam, bij een XML met fouten, een onjuiste foutmelding naar voren. Dat is nu aangepast.
 5. Samenvoeging foutmelding en melding op tab Zending (Mest)
  Bij het controleren van alle zekerheden t.b.v. de afgifte van documenten werd, bij het ontbreken van verplichte transportgegevens, een onduidelijke foutmelding getoond. Ook werd de tab Zending nog niet rood onderlijnd om duidelijk te maken dat daar iets ontbrak. Dat is nu opgelost.
 6. Consistentie zoekscherm en resultaat (Mest en Mest import)
  De zoekvelden in het overzicht van aanvragen werd m.b.t. datum, leverancier en afnemer nog niet juist getoond, dat is nu aangepast.
 7. Verbergen Ketenregister
  Ook bij sectoren die niet met een Ketenregister werken, was deze tab beschikbaar bij de Bedrijfsgegevens, hoewel daar niets getoond werd. De tab wordt nu alleen nog getoond bij sectoren die ook werken met een Ketenregister.
 8. Eisen en ‘broneisen’ (Beheer)
  Bij het maken van eisen en dekkingen in het achterliggende systeem kan nu gebruik gemaakt worden van ‘broneisen’ zodat eisen gekoppeld kunnen worden, waardoor eventuele aanpassingen eenvoudiger bij gerelateerde eisen kunnen worden doorgevoerd.
 9. Einddatum exportrol
  Wanneer een exportrol een einddatum gespecificeerd had, was het mogelijk na deze datum toch nog in te loggen. Dat is nu verholpen.
 10. Niet EKS aanvragen (Vlees en vleesproducten)
  Bij vergrendelde aanvragen (na aanvragen inspectie) in de sector Vlees waarbij afgezien was van kanalisatie was het niet mogelijk deze weer te ontgrendelen en nog wijzigingen door te voeren aan de aanvraag. Dit is verholpen.

Versie 0.2.60

Release: 16 maart 2020

 1. Foutmelding geoptimaliseerd
  Bij het uploaden van CSV-bestanden bij orderregels kan een fout voorkomen. Nu is de omschrijving over wat er precies fout is in het bestand verder gespecificeerd.
 2. Aanpassing transportgegevens
  In bestaande aanvragen was het niet mogelijk om bestaande transportgegevens aan te passen, ook wanneer de aanvraag vergrendeld was, was het niet mogelijk om transportgegevens aan te passen. Dat is nu opgelost.

Versie 0.2.55

Release: 13 maart 2020

 1. Verschuifbare kolombreedtes
  In het overzicht met aanvragen en het overzicht met orderregels is het nu mogelijk zelf de breedte van een tabel-kolom in te stellen. Zo kunt u zelf kiezen welke kolommen aan staan, maar ook hoe breed te kolommen zijn (geldt niet voor alle kolommen).
 2. Eén sector per browser
  Vanaf nu is het niet meer mogelijk om in verschillende tabs verschillende sectoren tegelijk open te hebben in e-CertNL. Dit bevordert de veiligheid en beschermd de aanvragen. Wilt u in meer sectoren tegelijk aanvragen afhandelen, gebruik dan een tweede browser voor een extra sessie.
 3. Toevoeging BRS-nummer loslocatie (Mest import)
  Bij het opvoeren van een loslocatie voor mest import, kan nu ook een bedrijf worden gekozen door een BRS-nummer in te voeren. e-CertNL controleert het nummer en vult de bijbehorende waarden is.
 4. Grondstof bewaren en direct een nieuwe regel toevoegen
  Na het toevoegen van een grondstof-regel in de order-regel, kan nu ook gekozen worden voor ‘Bewaar en voeg grondstof toe’ om direct een nieuwe regel toe te voegen.

Versie 0.2.54

Release: 18 februari 2020

 1. Uitbreiding aanvullende exportgegevens (Mest)
  Afhankelijk van de gekozen vracht zijn aanvullende exportgegevens toegevoegd m.b.t. monstername. Ook is het gebruik van adressen (MOS en UBN) is gestandaardiseerd.
 2. Aanpassing veld Erkenning leverancier (Mest)
  Er is een extra veld toegevoegd, zodat alle adresgegevens zichtbaar zijn.
 3. Aanpassing velden binnenlandse erkenning (Veterinaire sectoren)
  Op orderregel-niveau kunnen erkenningen worden toegevoegd. Bij de keuze voor een binnenlandse erkenning werd niet alle tekst zichtbaar. Hiervoor is een extra veld toegevoegd zodat nu het volledige adres zichtbaar is.

Versie 0.2.52

Release: 3 februari 2020

 1. Optimalisatie downloaden van documenten
  Wanneer meerdere documenten tegelijk worden gedownload (op de tab Documenten) worden deze samengebundeld in een enkel verzoek aan de database, zo is de performance verbeterd.
 2. Verbeterde routine voor validatie import orderregels
  Bij het importeren van xml-bestanden voor orderregels is de validatie aangepast. Bij een incompleet bestand krijgt de gebruiker de mogelijkheid te annuleren of het iuncomplete bestand tóch te importeren en later handmatig aan te vullen.
 3. Foutmeldingen geoptimaliseerd
  Een aantal foutmeldingen, onder meer bij het importeren van een xml-bestand voor het vullen van orderregels, zijn verbeterd om de gebruiker betere informatie over de fout te geven.
 4. Geen inspectiedocumenten toevoegen na vergrendeling
  Het is niet meer mogelijk bestanden aan een aanvraag toe te voegen, nadat deze vergendeld is voor inspectie.
 5. Optimalisatie land-keuzelijst
  De landen-keuzelijst bij het maken van een nieuwe aanvraag is geoptimaliseerd om ook te werken met toetsenbord-navigatie.
 6. Auto-suggestie koppeling voor raskeuze (Pootaardappelen)
  Bij de keuze voor een ras in het tabblad Orderregel is er een koppeling gemaakt tussen het veld Ras en een achterliggende keuze-lijst. Wanneer er minimaal drie letters worden ingetypt, verschijnt de lijst met keuzes.
 7. Aanpassing datumgebruik
  Er is een inconsequentie opgelost waardoor de tijd niet op de juiste manier tussen scherm en database werd gecommuniceerd, zodat het kon voorkomen dat een aanvraag ongeldig werd.
 8. Verbetering gebruik grondstoffen
  Bij het aanmaken en bewaren van een grondstofregel, wordt niet automatisch terug gegaan naar het overzicht orderregels, maar blijft de gebruiker bij het overzicht grondstoffen, in ieder geval tot de hoeveelheid die in de orderregel genoemd staat.

Versie 0.2.51

Release: 20 januari 2020

 1. Extra informatiekolommen toegevoegd (Pre-export certificaat Levende have)
  Bij een zoekopdracht in het ketenregister zijn kolommen toegevoegd.
 2. Aanpassingen tab Vracht (Mest Import)
  Afhankelijk van gekozen eis worden adressen beschikbaar gesteld uit het eigen adresboek of via een KvK-nummer opgehaald.
 3. Koppeling zendingsidentificatie met erkenningen
  Er is een uitbreiding gedaan in de verificatie van erkenningen in relatie tot zendingsidentificatie.
 4. Prompten toegevoegd aan exporteiskenmerken
  Vanuit het beheer van de teksten in de applicatie is het mogelijk gemaakt dat de labels bij exporteiskenmerken beheerbaar zijn.