Verplichte kenmerken voor het versturen van een ePhyto

Om correct een ePhyto te kunnen maken (dus dat het certificaat voldoet aan de voorwaarden van de ePhyto standaard) zullen er een aantal verplichte certificaat kenmerken op zending niveau ingevuld moeten worden die voor het papieren fytosanitair certificaat niet verplicht zijn. Daarnaast zal er ook een extra export kenmerk op orderregel (deelzending) niveau meegestuurd moeten worden.

We beginnen met het versturen van ePhyto’s naar GB. Dit zullen we dan in de komende maanden verder uitbreiden naar andere landen die ook elektronische certificaten kunnen ontvangen en verwerken

Voor zendingen naar GB moet u een aantal verplichte certificaat kenmerken meesturen.

GB wil graag de grensovergang weten waar de zending GB binnenkomt. Hiervoor zal er een selectie gemaakt moeten worden uit de drop down lijst die getoond wordt als u op het veld klikt

Zending niveau

Grensovergang lijst (declared point of entry)

Voor de gebruikers die hun berichten insturen middels het berichtenboek, moet de waarde mee gestuurd worden als kenmerk ‘GRENSOVERGANG_LIJST’.

<ApplicableConsignmentCharacteristics>

<TypeCode>GRENSOVERGANG_LIJST</TypeCode>

           <ValueCode>Felixstowe</ValueCode>

</ApplicableConsignmentCharacteristics>

De waardes die gebruikt kunnen worden zijn afhankelijk van het land van bestemming en zijn te vinden codelijst 105.

GB vraagt ook expliciet om de plaatsnaam en land van de exporteur (consignor) en importeur (consignee). Hiervoor zijn twee extra kenmerken opgenomen die bij export naar GB verplicht gevuld moeten worden. Het gaat om de kenmerken ‘Plaats van exporteur’ en ‘Plaats van importeur’.

Voor de berichtenboek gebruikers moet de waarde middels de volgende kenmerken meegestuurd worden: ‘EXPORTEURPLAATS_LIJST’ en ‘CONSIGNEEPLAATS_LIJST’.

<ApplicableConsignmentCharacteristics>

<TypeCode>EXPORTEURPLAATS_LIJST</TypeCode>

           <ValueCode>Nuenen</ValueCode>

</ApplicableConsignmentCharacteristics>

<ApplicableConsignmentCharacteristics>

<TypeCode>CONSIGNEEPLAATS_LIJST</TypeCode>

           <ValueCode>Abbeystead</ValueCode>

</ApplicableConsignmentCharacteristics>

De waardes voor de importeur zijn daarmee ook afhankelijk van het land van bestemming. NB alleen de plaatsnaam moet meegestuurd worden, het land wordt afgeleid van deze plaatsnaam. De mogelijke waardes zijn te vinden in codelijst 105.

Plaats (en land) exporteur (consignor)

Deze is voorzien van een dropdown lijst waar u een keuze uit kunt maken.

Plaats (en land) importeur (consignee)

Deze is voorzien van een dropdown lijst waar u een keuze uit kunt maken.

Het is mogelijk om bij de exportaanvraag een of meer transportmiddelen op te geven. Voor het ePhyto geldt dat alleen de eerste opgevoerde waarde opgenomen wordt in het ePhyto.

Voor berichtenboek gebruikers moet dit kenmerk als volgt meegestuurd worden in ‘ConsignmentUtilizedTransportEquipment’. Mocht u de waarde voor het transportmiddel al meesturen in ‘ConsignmentUtilizedTransportEquipment’ dan kunt dit gewoon blijven doen.

De mogelijke waardes voor dit kenmerk kunt u vinden in codelijst 106.

Transportmiddel

Deze is voorzien van een dropdown lijst waar u een keuze uit kunt maken.

Op Zending orderregel (deelzending) en Grondstoffen niveau zal als gevolg van de ePhyto standaard de handelseenheid (verpakkingsvorm) vermeld moeten worden.

Berichtenboek gebruikers moeten deze informatie meesturen in het kenmerk ‘InformationText doormiddel van de code (BX= Boxes).

<InformationText>BX</InformationText>

De mogelijke waardes hiervoor zijn te vinden in codelijst 106.

Orderregel niveau

Handelseenheid (verpakkingsgegevens)

Deze is voorzien van een dropdown lijst waar u een keuze uit kunt maken.

BCS (Bedrijfs Controle Systeem)

Voor de exporteurs die gebruik gaan van maken van de BCS erkenning zal op zending niveau ook het certificaatkenmerk ‘BCS_REGIME’. Voor nu dient u zelf aan te geven middels de waardes ‘Ja’ of ‘Nee’ of u gebruikt maakt van BCS.

<ApplicableCertificateCharacteristics>

<TypeCode>BCS_REGIME</TypeCode>

           <ValueCode>Ja</ValueCode>

</ApplicableConsignmentCharacteristics>

Het kenmerk is ook te vinden in codelijst 105.

Voor de keuring van siertakken van naaldbomen die onder Pinales vallen is het noodzakelijk om het nieuwe exporteiskenmerk LENGTE_PRODUCT op te geven. De waarden die bij dit kenmerk in te vullen zijn:

LENGTE_GROTER_DAN_3_METER
LENGTE_KLEINER_OF_GELIJK_AAN_3_M

<ApplicableGoodsCharacteristics>

<TypeCode>LENGTE_PRODUCT</TypeCode>

           <ValueCode>LENGTE_GROTER_DAN_3_METER</ValueCode>

</ApplicableGoodsCharacteristics>

Het kenmerk is te vinden in codelijst 104.

ReExport

Voor re-export is het nodig om op orderregel niveau nog 2 extra certificaatkenmerken mee te sturen. Dit zijn de ISO landcode van het land van de autoriteit die het exportcertificaat afgeeft en  het certificaat nummer van het import certificaat dat bij re-export bij de aanvraag geüpload moet worden.

<ApplicableGoodsCharacteristics>

<TypeCode>BRON_CERT_NAAM_AUTORITEIT</TypeCode>

           <ValueCode>NL</ValueCode>

</ApplicableGoodsCharacteristics>

<ApplicableGoodsCharacteristics>

<TypeCode>BRON_CERT_CERTIFICAAT_NUMMER</TypeCode>

           <ValueCode>KEPHIS_4_3286564_2023</ValueCode>

</ApplicableGoodsCharacteristics>

Beide kenmerken zijn te vinden in codelijst 105.

NB mocht het niet lukken om voor 31 januari de aanpassingen doorgevoerd te hebben dan zal er mogelijk geen ePhyto gemaakt kunnen worden maar zal er altijd een e-sealed PDF afgegeven worden.