Digitale dierenartsverklaringen via e-CertNL in gebruik

02-08-2023 |

Vanaf 8 augustus wordt de proefperiode voor Digitale Dierenartsverklaringen beëindigd en kunnen de dierenartsverklaringen digitaal worden afgehandeld voor een beperkt aantal landen.

Bent u exporteur van fokrunderen, eendagskuikens of broedeieren? Of bent u de dierenarts verbonden aan het herkomstbedrijf van deze dieren/broedeieren? Dan kunt u de verklaringen via de Digitale dierenartsverklaringen functionaliteit afhandelen en heeft vanaf 8 augustus dezelfde status als een papieren verklaring.

Het betreft de verklaringen over het herkomstbedrijf, van de te exporteren dieren/broedeieren, afgegeven door de bevoegde dierenarts verbonden aan dit herkomstbedrijf. Deze verklaringen heeft de exporteur nodig bij de exportcertificering. In samenwerking met Vee&Logistiek Nederland, Centrale Organisatie voor Broedeieren en Kuikens (COBK) en NVWA is binnen e-CertNL de nieuwe Digitale Dierenartsverklaringen functionaliteit gebouwd. Vanaf 2 april 2023 is met de nieuwe functionaliteit proefgedraaid en is deze doorontwikkeld. Met als resultaat dat zowel vanuit het bedrijfsleven als de NVWA de digitale dierenartsverklaring de papieren versie vanaf 8 augustus 2023 kan vervangen.

Vanaf 8 augustus zullen, na het uitvoeren van Controleer zekerheden, de exporteisen van een orderregel op groen gaan zodra alle digitale verklaringen van deze orderregel de status Akkoord hebben. In de toekomst zal de functionaliteit beschikbaar komen voor meer landen en producten.

Let op: het kan voorkomen dat nog niet alle verklaringen volledig digitaal afgehandeld worden. Bij de certificering wordt een papieren verklaring verwacht voor verklaringen met: een status anders dan Akkoord en voor alle statussen (inclusief Akkoord) behorende bij orderregels waar de DDV-eis op rood gaat. De exporteur blijft verantwoordelijk dat de verklaring, papier dan wel digitaal, tijdig wordt aangeleverd.

Zie voor meer informatie: