DDV – veranderingen voor de dierenarts

Let op: momenteel bevindt de Digitale Dierenartsverklaringen (DDV) functionaliteit zich nog in de proefperiode en is de papieren verklaring nog noodzakelijk en leidend bij de export.

Dierenartspraktijken krijgen toegang tot een specifieke mobielvriendelijke applicatie binnen e-CertNL, het certificeringssyteem van de NVWA. Toegang tot de e-CertNL applicatie verloopt via de regulier inlog procedure op www.e-cert.nl. Voor het inloggen is het noodzakelijk dat de dierenartspraktijk per dierenarts beschikt over e-herkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ account en dat de praktijk geregistreerd staat bij mijn.rvo.nl. Om vervolgens de opdrachten te kunnen accorderen dient uw praktijk ook door de NVWA geautoriseerd te worden.

Binnen de Digitale dierenartsverklaring applicatie worden de verklaringen per herkomstbedrijf en exportaanvraag aangeboden zodra de exporteur inspectie aanvraagt binnen e-CertNL. Ook ontvangt de dierenartspraktijk een e-mail dat er een opdracht klaar staat en binnen welk geldigheidstermijn deze afgehandeld kan worden. Het versturen van de e-mails is een hulpmiddel, aan het al dan niet versturen/ontvangen van e-mails kunnen geen rechten ontleend worden.

Binnen het geldigheidstermijn kunnen deze digitaal geaccordeerd worden, zodat verklaringen niet te vroeg afgegeven kunnen worden. Een afgehandelde opdracht kan binnen dit geldigheidstermijn nog ingetrokken worden. Wordt de opdracht niet op tijd afgehandeld dan verandert de status in Niet uitgevoerd waarmee de opdracht niet meer digitaal geaccordeerd kan worden. Is de opdracht afgehandeld dan is het resultaat ook zichtbaar in tabblad verklaringen bij de exporteur.

Schermvoorbeelden van de mobile applicatie.

Wilt u met uw praktijk aansluiten op deze nieuwe functionaliteit, volg dan onderstaande stappen.

Inloggen en Registreren

  1. Inloggen vanaf de startpagina van e-cert.nl met eHerkenning
  2. Vestiging kiezen
    Let op: kies de vestiging waarvan u wilt dat de exporteur die ook gebruikt bij het koppelen op basis van het 20 cijferige KVK + vestigingsnummer. Eenmaal ingelogd dan kunt u niet meer wisselen van vestiging. U komt dan in het sectorportaal.
  3. Bij de eerste keer inloggen kiest u de sector Levende Have en wordt u gevraagd om een exportrol aan te maken. Als u een exportrol heeft gemaakt, stuurt u een e-mail aan helpdeskecertnl@nvwa.nl met het verzoek gebruik te maken van de digitale dienenartsverklaringen. Geef daarbij aan voor welke vestiging (op basis van het 20 cijferige KvK + vestigingsnummer) u deze autorisatie wilt. Zodra u voor één of meerdere vestigingen geautoriseerd bent, kan de exporteur digitale opdrachten voor u klaar zetten voor deze vestiging(en).
  4. Zodra u geautoriseerd bent en er zijn vanuit de exporteur digitale opdrachten aangeboden, dan vindt u deze terug in het sectorportaal bij Digitale dierenartsverklaringen:
Schermvoorbeeld van het portaal met applicaties.

Feedback

Heeft u op basis van de test bevindingen en/of doorontwikkelingen voor ogen? U kunt het verzoek indienen bij COBK of VEE&Logistiek Nederland (al dan niet via de exporteur) zodat dit ingebracht kan worden in het projectteam. Mocht u tijdens deze proefperiode direct hulp nodig hebben dan kunt contact opnemen met de helpdesk via helpdeskecertnl@nvwa.nl of: 088-2232100 (keuze 4).