Uw feedback wordt gebruikt

27-05-2024 |

Voor het onderzoek zijn 2.706 gebruikers van e-CertNL uitgenodigd om een online vragenlijst in te vullen. In totaal hebben 344 gebruikers (13%) de vragenlijst ingevuld. Dit is voldoende om te spreken van betrouwbare onderzoeksresultaten.

Hieronder is te zien hoe de respondenten zijn verdeeld over de sectoren binnen fytosanitair en veterinair. Dat geeft een beeld van welke bedrijven hebben deelgenomen. Het betreft een representatieve groep bedrijven, aangezien we in werkelijkheid redelijk dezelfde verhoudingen zien.

Sector waarin de deelnemende bedrijven het meest actief zijn

SectorAantalAandeel van totaal
Bomen en jonge planten5717%
Exportverklaringen4513%
Aardappels, groente en fruit3410%
Fyto algemeen309%
Levende have268%
Diervoeder257%
Snijbloemen en potplanten226%
Zaaizaden216%
Zuivel206%
Veterinair algemeen196%
Vlees en vleesproducten144%
Free sale producten134%
Vis82%
Geleidebiljet vlees41%
Fytosanitair restproduct31%
Bestuivers en biologische bestrijders10%
Freesale diervoeder10%
Totaal344100
Tabel 1 Aantal deelnemende bedrijven en aandeel van het totaal

Terugkoppeling gebruikersonderzoek

Respondenten overall best tevreden over e-CertNL

De gemiddelde algemene tevredenheid kwam uit op een 7,3 (schaal 1-10). Dit werd berekend aan de hand van deze verdeling van cijfers:

Diagram met verdeling van de gegeven cijfers.

In 2020 en 2022 werden ook al gebruikersonderzoeken uitgevoerd en hoewel de vraagstelling deze keer iets afweek, hebben we waar beschikbaar de cijfers met elkaar vergeleken. Net als in de vorige metingen zijn gebruikers minder positief over de gebruiksvriendelijkheid en de begrijpelijkheid naarmate men e-CertNL minder vaak gebruikt. Gebruikers die dagelijks met het systeem werken zijn daarentegen kritischer over de beschikbaarheid en de snelheid van e-CertNL.

202320222020
Algemene beoordelingNiet uitgevraagd7,0Niet uitgevraagd
Snelheid7,46,76,8
Beschikbaarheid7,77,26,8
Gebruiksgemak/-vriendelijkheid6,96,46,5
Begrijpelijkheid6,7Niet uitgevraagdNiet uitgevraagd
Handleiding6,66,36,3
HelpdeskNiet uitgevraagd7,07,0
Tabel 2 Tevredenheid over verschillende aspecten (schaal 1-10)

Bijna een kwart van de gebruikers geeft aan functies of mogelijkheden te missen in e-CertNL

Er worden verschillende functies of mogelijkheden genoemd die nog ontbreken in e-CertNL. Respondenten die dagelijks met e-CertNL werken geven aanzienlijk vaker aan functies of mogelijkheden te missen (37%) dan de andere gebruikers. De volgende zaken worden wat vaker genoemd:

  • systeem geeft niet aan waar foutmelding zit
  • meer/duidelijker uitleg wat/hoe en waar het ingevuld moet worden
  • meerdere productregels tegelijk verwijderen en volgorde productregels kunnen wijzigen

Sommige vragen van gebruikers hebben geleid tot persoonlijk contact om een bepaalde werking specifieker uit te leggen. Verder zijn de handleidingen hier en daar aangepast en uitgebreid met omschrijvingen. Ook waren er opmerkingen en vragen die nader onderzoek vergen door de Product owners. Vindt u niet wat u zoekt, neem dan contact op met de helpdesk. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om Feedback per pagina te geven in de applicatie.

Verbetersuggesties voor e-CertNL

In het onderzoek is ook gevraagd of men nog verbetersuggesties heeft voor e-CertNL. In totaal hebben 63 gebruikers antwoord gegeven op deze vraag.

De suggesties hebben vaak betrekking op het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van het systeem en het duidelijker maken wat waar ingevuld moet worden; dit is in lijn met de toelichtingen op het algemene oordeel over e-CertNL.

Het gebruikersonderzoek van 2022 en 2023 heeft bij het team e-CertNL geleid tot een serie verbetervoorstellen waarvan de eerste resultaten terugkeren in de Release notes. De release note wordt bij elke oplevering van de applicaties gepubliceerd, zie voor meer informatie de mogelijkheid van onze RSS-feed