Algemeen

Exportverklaringen

Andere vraag stellen?

Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met de helpdesk van uw sector.

Hoe krijg ik toegang tot e-CertNL?

Voor het online aanvragen van een exportcertificaat via e-CertNL moet u toegang krijgen via Mijn RVO. U dient zich te laten registreren als relatie om gebruik te kunnen maken van e-CertNL: mijn.rvo.nl/uw-registratie-bij-ons. Daarnaast dient uw bedrijf zich te registreren bij de NVWA en de keuringsdienst van uw sector.

Buitenlandse bedrijven
Buitenlandse bedrijven moeten zich ook laten registreren bij Mijn RVO, wanneer dat is gebeurd kan men zich voor verdere informatie wenden tot de afdeling Functioneel Beheer van de NVWA: NVWA_FAB_e-CertNL@nvwa.nl.

Inloggen bij e-CertNL
Voor toegang tot e-CertNL heeft u eHerkenning nodig. U heeft hiervoor een inlogmiddel nodig van minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+.

Kan ik een ander bedrijf machtigen voor mij aanvragen te doen?

Ja, dat kan. U kunt een ander bedrijf (bijvoorbeeld een expediteur) machtigen voor het aanvragen van een certificaat namens uw bedrijf. Zij krijgen dan toegang tot e-CertNL via hun eigen toegangscode en de RVO weet dat u hen gemachtigd heeft. Meer informatie: mijn.rvo.nl/inloggen-en-machtigen.

Wat zijn de kosten van certificaten via e-CertNL?

De beheerorganisatie brengt aan de toezichthouders een geïndexeerd tarief in rekening. Deze afspraak is gemaakt door het bedrijfsleven en de overheid en borgt de exploitatie en doorontwikkeling van e-CertNL.

Kun je meerdere zendingen tegelijk klaarzetten in e-CertNL?

Ja, dit is mogelijk. U kunt zoveel aanvragen tot het verstrekken van een certificaat klaarzetten als u nodig heeft. Via de tab ‘Aanvragen’ in het hoofdmenu kunnen deze aanvragen op een later moment worden opgevraagd, gewijzigd en/of aangevuld.

Ik probeer een aanvraag in te dienen in e-CertNL maar het veld ‘Eis’ blijft leeg?

Het land dat u kiest is waarschijnlijk nog niet gekoppeld in e-CertNL. U kunt een e-mail te sturen naar helpdeskecertnl@nvwa.nl met het verzoek deze toe te voegen.

Mijn aanvraag heeft de status ‘verlopen’, hoe kan dit?

Als de exportdatum voorbij is, verloopt de aanvraag automatisch. Ook kan het zijn dat u niet tijdig hebt gekozen voor ‘Aanvraag afgifte documenten’ nadat de aanvraag is goedgekeurd. Dit dient u uiterlijk op dag van export, voor 12:00 uur te doen (het exacte tijdstip verschilt per sector). Zo niet, dan verloopt uw aanvraag en komt deze te vervallen om 00:00 uur op dag van export.

Ik wil de exportdatum van mijn aanvraag wijzigen in e-CertNL. Kan dat?

Dit is afhankelijk van uw sector. Indien dit is toegestaan in de betreffende sector dan kunt u het veld met de Exportdatum wijzigen in het tabblad ‘Zending’. Anders is dit veld inactief (‘uitgegrijsd’) en kunt u de datum niet wijzigen. Let op: bij sommige sectoren worden de aanvragen vergrendeld zodra u een inspectie heeft aangevraagd. Is dat het geval, dat kunt u de exportdatum alleen aanpassen als u eerst de aanvraag ontgrendelt. Gebruik hiervoor de knop ‘Ontgrendel aanvraag’ op het tabblad ‘Zekerheden’.

De verstrekte verklaring blijkt fouten te bevatten waardoor mijn goederen in het land van bestemming niet ingeklaard kunnen worden. Hoe kan ik een vervangend certificaat/replacement/aanvullende verklaring aanvragen?

Een vervangend certificaat (replacement) mag alleen verstrekt worden op verzoek van autoriteiten van de derde land, waaruit moet blijken dat de zending door de genoemde rede niet ingeklaard kan worden. Per sector gelden verschillende procedures. Op de website van de NVWA vindt u verdere toelichting van de procedure voor de veterinaire sectoren.
Voor de andere sectoren kunt u contact opnemen met de betreffende keuringsdienst.

Kan ik mijn adresgegevens aanpassen in e-CertNL?

Er zijn gegevens die we krijgen vanuit andere registers zoals het Handelsregister van KvK voor het vestigingsadres. Wijzigt u de gegevens in die registers, dan krijgen we die automatisch door.

Ontvangen van certificaten
In e-CertNL kunt u zelf het adres aanpassen voor het ontvangen van centraal verwerkte certificaten onder het tabblad ‘Bedrijfsgegevens’ in het hoofdmenu.

Erkenningen en registraties
Let bij het verhuizen van alle bedrijfsactiviteiten naar een andere locatie erop dat u uw erkenningen en registraties intrekt op de oude locatie en opnieuw aanvraagt voor de nieuwe locatie. Meer informatie kunt vinden op de website van de NVWA.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!