Algemeen

Exportverklaringen

Andere vraag stellen?

Staat uw vraag er niet bij, neem dan contact op met de helpdesk van uw sector.

Hoe krijg ik toegang tot e-CertNL?

Voor het online aanvragen van een exportcertificaat via e-CertNL moet u toegang krijgen via Mijn RVO. U dient zich te laten registreren als relatie om gebruikt te kunnen maken van e-CertNL: mijn.rvo.nl/uw-registratie-bij-ons. Voor toegang tot e-CertNL heeft u eHerkenning nodig. U heeft hiervoor een inlogmiddel nodig van minimaal niveau betrouwbaarheidsniveau 2+. Buitenlandse bedrijven moeten zich ook laten registreren bij Mijn RVO, wanneer dat is gebeurd kan men zich voor verdere informatie wenden tot Functioneel Beheer NVWA_FAB_e-CertNL@nvwa.nl.

Kan ik een ander bedrijf machtigen voor mij aanvragen te doen?

Ja. Er bestaat de mogelijkheid om een ander bedrijf te machtigen om handelingen voor het aanvragen van het certificaat namens uw bedrijf te laten uitvoeren. Zij krijgen toegang tot e-CertNL via hun eigen toegangscode en het DR-Loket weet dat u hen gemachtigd heeft. Denk bijvoorbeeld aan expediteurs.

Wat zijn de kosten van certificaten via e-CertNL?

De beheerorganisatie brengt aan de toezichthouders een geïndexeerd tarief in rekening. Deze afspraak is gemaakt door de het bedrijfsleven en de overheid en borgt de exploitatie en doorontwikkeling van e-CertNL.

Kan je meerdere zendingen tegelijk klaarzetten in e-CertNL?

Ja, dit is mogelijk. U kunt zoveel aanvragen tot het verstrekken van een certificaat klaarzetten als u nodig heeft. Via het ‘Overzicht aanvragen’ kunnen deze aanvragen op een later moment opgevraagd, gewijzigd en/of aangevuld worden.

Ik probeer een aanvraag in te dienen in e-CertNL maar het veld ‘Eis’ blijft leeg?

Het land welke u probeert in te voeren is nog niet gekoppeld in e-CertNL voor uw bedrijf. U dient een mail te sturen naar vwahelpdeskclient@vwa.nl met het verzoek deze toe te voegen.

Ik heb een aanvraag ingediend maar hij blijft op status ‘Oranje’ staan, hoe kan dit?

Uw aanvraag blijft op status ‘oranje’ totdat deze is beoordeeld en goedgekeurd. Na goedkeuring krijgt uw aanvraag de status ‘groen’.

Mijn aanvraag heeft de status ‘verlopen’, hoe kan dit?

Dat betekent dat u niet (tijdig) op ‘ververs waarborgen’ en op ‘Aanvraag afgifte documenten’ hebt geklikt. Na goedkeuring dient u uw aanvraag nog definitief te maken door bovenstaande acties uit te voeren. Dit dient u uiterlijk op dag van export, voor 12:00 uur te doen (tijdstip verschilt per sector!). Zo niet, dan verloopt u aanvraag en komt deze te vervallenn om 00:00 uur op dag van export.

Ik wil de exportdatum van mijn aanvraag wijzigen in e-CertNL. Kan dat?

Nee, dat kan niet. De exportdatum en exportland zijn niet wijzigbaar. U kunt de aanvraag intrekken en een nieuwe aanvraag indienen.

De verstrekte verklaring blijkt fouten te bevatten waardoor mijn goederen in het land bestemming niet ingeklaard kunnen worden. Hoe kan ik een vervangend certificaat/replacement/aanvullende verklaring aanvragen?

Een replacement mag alleen verstrekt worden op verzoek van autoriteiten van de derde land, waaruit moet blijken dat de zending door de genoemde rede niet ingeklaard kan worden. U dient een verzoek voor replacement en of een aanvullende verklaring per mail in. Met het verzoek dient het bedrijf het volgende mee te mailen naar mailadres vwahelpdeskclient@vwa.nl :

  1. scan van de verstrekte verklaring (alle pagina’s).
  2. in geval de zending Nederland al verlaten heeft, dient het bedrijf de bill of loading/CMR te mailen.
  3. de weigering/ aanhouding brief/ verklaring/ verzoek van de autoriteiten in het land van bestemming.
  4. onderbouwing hoe het fout tot stand gekomen is.

Ik wil graag mijn adresgegevens aanpassen in e-CertNL.

De adreswijziging/tenaamstelling in e-CertNL dient u bij het DR-loket laten wijzigen via telefoonnummer 088 – 042 42 42. Zij gaan over het beheer van de bedrijfsgegevens. Wel kunt u zelf de verzendgegevens aanpassen in het startscherm van e-CertNL onder ‘beheer bedrijfsgegevens’.