Webservice

Wat zijn webservices?

Via e-CertNL kunnen exportbedrijven exportcertificering voor derde landen in orde maken, van het aanmaken van een zending, controle op exportwaardigheid, het aanvragen van inspecties, tot het aanvragen van het certificaat. De meeste bedrijven maken gebruik onze webapplicatie die geopend wordt in een internetbrowser. Naast de webapplicatie bieden we ook een technische koppeling aan waarmee exportbedrijven hun certificering gemakkelijk in bulk kan aanvragen. Deze technische koppeling noemen wij ook wel ‘webservices’.

Hoe werken webservices?

Exportbedrijven die al een ERP-systeem gebruiken kunnen dit systeem laten koppelen aan de e-CertNL webservices. e-CertNL heeft een aantal sectorspecifieke webservices (bijvoorbeeld voor pootaardappelen en mest), maar heeft ook een generieke future-proof webservice (B2G) die voor alle sectoren gebruikt kan worden. De B2G webservice maakt gebruik van internationale standaarden (UN-CEFACT) die continu up-to-date gehouden worden.

Er zijn grofweg twee soorten webservices in gebruik op het internet. Het protocol dat e-CertNL gebruikt heet voluit Web Services Description Language- Simple Object Access Protocol, afgekort WSDL-SOAP. De webservices van e-CertNL maken gebruik van XML via SoapUI. De B2G webservice bestaat uit een aantal berichten waarmee de gebruiker alle stappen in het exportcertificeringsproces kan doorlopen; het plaatsen van een aanvraag, ophalen van de status, inspectie aanvraag en afgifte van documenten. De leverancier van het ERP kan de informatie die al beschikbaar is in het ERP doorgeven via de webservice van e-CertNL waardoor het exportbedrijf met een klik op de knop het proces voor exportcertificering kan doorlopen. De medewerkers van het exportbedrijf hoeven dan niet langer handmatig de informatie in te voeren in de E-CertNL webschermen. Dit levert een besparing op en voorkomt foutjes die ontstaan bij het overtypen van de gegevens.

Is het voor mijn bedrijf interessant om over te gaan op webservices in plaats van de webapplicatie?

Het bouwen van de koppeling door de ERP-leverancier kost tijd en geld. De grootte van de investering is afhankelijk van uw ERP-leverancier en de sector waarin u werkzaam bent. Als uw exportbedrijf weinig exportcertificering hoeft aan te vragen, of wanneer de zending eenvoudig is in samenstelling (dwz, uit een geringe hoeveelheid verschillende producttypen bestaat), is de investering vaak te groot voor wat het oplevert. Bij e-CertNL hanteren we de volgende vuistregel: als uw bedrijf meer dan 10 aanvragen voor exportcertificering per dag doet, of complexe zendingen exporteert, is het interessant om de webservices te onderzoeken. Bekijk ook de gebruiksmogelijkheden van e-CertNL om te bepalen of de webservice in uw geval passend is.

Bekijk ook het overzicht van beschikbare webservices om te bepalen welke services u kunt gaan gebruiken.

Ik wil mijn bedrijf (laten) aansluiten op de webservices. Wat is de eerste stap?

Op de pagina Stappenplan webservices vindt u meer informatie over hoe u de implementatie van de webservices kunt realiseren.