Toelichting nieuwe statussen in e-CertNL

In de nieuwe webschermen van e-CertNL wordt gebruik gemaakt van een gecombineerde status-aanduiding voor aanvragen.
Hierbij worden verschillende statussen samengevoegd tot een logische status voor de gebruiker. Elke status is voorzien van een icoontje en een titel. De titel verklaart de status en toont ook welke handeling nodig is.

Overzicht statussen

Kleurgebruik: de iconen zijn herkenbaar aan de volgende kleuren:
Oranje: er wordt van u als exporteur een actie verwacht
Blauw: de overheid is aan het werk voor u
Groen: de aanvraag is exportwaardig
Rood: de aanvraag is niet in orde

 

Icoon Titel Toelichting
Controleer De waarborgen zijn nog niet gecontroleerd, dus de exportwaardigheid van de zending is nog onbekend.
Vraag beoordeling aan De eisen en dekkingen geven aan dat er een beoordeling door de inspectiedienst nodig is van uw aanvraag.
Vraag inspectie aan De eisen en dekkingen geven aan dat er een inspectie door de inspectiedienst  nodig is van uw aanvraag.
Wacht op resultaten Een beoordeling of inspectie is aangevraagd of de resultaten van een toets zijn nog niet beschikbaar.
Wacht op resultaten Een beoordeling of inspectie is aangevraagd. Let op: uw aanvraag is vergrendeld. Wanneer de zending wordt ontgrendeld moet een nieuwe beoordeling worden aangevraagd.
Akkoord Alle eisen zijn afgedekt door de zekerheden en uw zending is exportwaardig.
Niet akkoord Deze aanvraag is niet akkoord. Een eis kan niet worden afgedekt of het certificaat is geweigerd om af te geven of het importerend land heeft het certificaat niet geaccepteerd.
Ingetrokken De aanvraag is door u ingetrokken en wordt verder niet behandeld. De zending kan niet plaatsvinden.
Verlopen Het tijdvak waarbinnen de eisen door zekerheden konden worden afgedekt, is verstreken. De zending kan niet plaatsvinden.
Documenten aangevraagd U heeft de gekozen documenten aangevraagd, de inspectiedienst is aan het werk voor u.
Documenten gewaarmerkt De documenten zijn gewaarmerkt.
Documenten verstrekt De documenten zijn verstrekt en de zending is akkoord.
Digitaal verstrekt De documenten zijn gereed en staan klaar voor het importerende land ter beoordeling.
Digitaal ontvangen De documenten zijn door het importerende land ontvangen en worden beoordeeld.
Digitaal akkoord Het importerende land heeft de documenten geaccepteerd.
Digitaal niet akkoord Het importerende land heeft de documenten niet geaccepteerd.
Pas aanvraag aan Het importerende land heeft de documenten niet geaccepteerd. Pas de aanvraag aan en vraag een vervangend certificaat aan.
Ingetrokken De verklaring door de overheid is ingetrokken en er worden geen documenten verstrekt.
Ingenomen De afgegeven verklaring is door de overheid ingenomen.
Onbekend De status is niet bekend. Controleer de zekerheden en volledigheid van de aanvraag.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!