Veranderingen voor de exporteur

Zodra de nieuwe functionaliteit aanstaat voor een bepaald land dan is dit in de geopende exportaanvraag te herkennen aan het nieuwe tabblad Verklaringen. Voorlopig werkt dit alleen bij de sector Levende have en niet voor de sector Voorraadkeuring levende have.

Schermvoorbeeld van de nieuwe tab 'Verklaringen'.

Het tabblad Verklaringen wordt gevuld na het uitvoeren van Controleer zekerheden. Daarbij worden de gegevens uit de orderregels verzameld waar het herkomstbedrijf als additionele erkenning met het type Bedrijf van oorsprong runderen of Pluimvee fokbedrijf of Pluimvee vermeerderingsbedrijf is opgevoerd. Standaard staat de status daarna op Papieren verklaring.

Koppelen herkomstbedrijf en dierenartspraktijk

Vervolgens kan vanuit de taakbalk in de tabel per herkomstbedrijf een koppeling gemaakt worden met een dierenartspraktijk vanuit uw Eigen code lijst. Voor het invoeren van een dierenartspraktijk is de combinatie van het 8 cijferige KvK-nummer en het 12 cijferige KvK-vestigingsnummer nodig. Het is daarbij belangrijk dat dit 20 cijferige nummer overeenkomt met het account waarmee de dierenartspraktijk zich bij e-CertNL geregistreerd heeft. Het is dus ook van belang dat de dierenartspraktijk(en) zich laten registreren, zie voor meer informatie “Wat gaat er voor u als dierenartspraktijk veranderen”?

Schermvoorbeeld van het toevoegen van een dierenartspraktijk aan de eigen codes.

Zodra een dierenartspraktijk wordt gekoppeld en deze ook door de NVWA is geautoriseerd dan verandert de status in Vraag inspectie aan. Is de praktijk niet geautoriseerd, dan blijft de status Papieren verklaring en staat achter de naam van de praktijk de tekst niet geautoriseerd. Mocht de dierenartspraktijk ondertussen geautoriseerd worden dan is het nodig om de dierenartspraktijk opnieuw te koppelen.

Is er eenmaal een koppeling gemaakt tussen een herkomstbedrijf en een dierenartspraktijk dan wordt deze per exporteur bewaard. Zodra dit herkomstbedrijf nogmaals wordt gebruikt dan zal deze koppeling hergebruikt worden totdat deze weer ontkoppeld wordt.

Schermvoorbeeld van pop-up om dierenartspraktijk te koppelen.

Inspectie aanvragen

Nadat de exporteur binnen e-CertNL een inspectie heeft aangevraagd verandert de status Vraag inspectie aan in Wacht op resultaat. Met deze statusverandering komt de opdracht beschikbaar in de applicatie voor de dierenartspraktijk, wordt de dierenartspraktijk per e-mail geïnformeerd dat er een opdracht klaar staat en binnen welk geldigheidstermijn deze opdracht afgehandeld kan worden. De exporteur krijgt vervolgens een e-mail of de dierenartspraktijk wel of niet is geïnformeerd. Het versturen van de e-mails is een hulpmiddel, aan het al dan niet versturen/ontvangen van e-mails kunnen geen rechten worden ontleend.

Voorlopig kan er maar één keer een inspectie worden aangevraagd per orderregel. Blijft de status Inspectie aanvragen dan is de opdracht niet digitaal uitgezet. De exporteur blijft verantwoordelijk dat er een keuringsaanvraag bij de NVWA wordt gedaan.

Zekerheden op groen

De dierenarts kan de opdracht tot de aangevraagde inspectiedatum afhandelen. Is de opdracht door de dierenartspraktijk afgehandeld dan is het resultaat zichtbaar in tabblad Verklaringen. Na het uitvoeren van Controleer zekerheden zal de betreffende exporteis op groen gaan zodra alle verklaringen van deze specifieke orderregel digitaal geaccordeerd zijn.

Let op: Wordt het herkomstbedrijf in de orderregel verwijderd of bijgewerkt, dan kan dit invloed hebben op status van de verklaring.

Mocht er een verklaring digitaal afgegeven worden die niet meer actueel is dan gaat er een DDV-eis op rood voor die specifieke orderregel. Op tabblad Verklaringen zal de verklaring op akkoord blijven staan. Binnen de geldigheidstermijn kan de dierenarts de verklaring weer intrekken en opnieuw afhandelen voor de meest actuele versie.

Wordt de opdracht niet op tijd afgehandeld dan wordt de status op het tabblad Verklaringen veranderd in Niet uitgevoerd. De opdracht kan niet meer digitaal worden afgehandeld.

Voor alle statussen op tabblad Verklaringen anders dan Akkoord en voor alle statussen (inclusief akkoord) voor orderregels waarbij de DDV-eis op rood gaat, wordt verwacht dat er een papieren verklaring wordt aangeleverd bij de certificering. De exporteur blijft verantwoordelijk dat de verklaring, papier dan wel digitaal, tijdig wordt aangeleverd.

Feedback

Heeft u bevindingen en/of doorontwikkelingen voor ogen? U kunt het verzoek indienen bij COBK of VEE&Logistiek Nederland zodat dit ingebracht kan worden in het projectteam.
Mocht u hulp nodig hebben dan kunt contact opnemen met de helpdesk via helpdeskecertnl@nvwa.nl of: 088-2232100 (keuze 4).

Zie voor meer informatie: