Veranderingen voor de exporteur

Let op: momenteel bevindt de Digitale Dierenartsverklaringen (DDV) functionaliteit zich nog in de proefperiode en is de papieren verklaring nog noodzakelijk en leidend bij de export.

Zodra de nieuwe functionaliteit aanstaat voor een bepaald land dan is dit in de geopende exportaanvraag te herkennen aan het nieuwe tabblad Verklaringen.

Schermvoorbeeld van de nieuwe tab 'Verklaringen'.

Het tabblad verklaring wordt gevuld na het uitvoeren van Controleer zekerheden. Daarbij worden de gegevens uit de orderregels verzameld waar het herkomstbedrijf als additionele erkenning met het type “Bedrijf van oorsprong runderen” of “Pluimvee vermeerderingsbedrijf” is opgevoerd. Standaard staat de status daarna op ”Papieren verklaring”.

Koppelen herkomstbedrijf en dierenartspraktijk

Vervolgens kan vanuit de taakbalk in de tabel per herkomstbedrijf een koppeling gemaakt worden met een dierenartspraktijk vanuit uw Eigen code lijst. Voor invoeren van een dierenartspraktijk heeft u de combinatie van het 8 cijferige KvK-nummer en het 12 cijferige KvK-vestigingsnummer nodig. Het is daarbij belangrijk dat dit 20 cijferige nummer overeen komt met het account waarmee de dierenartspraktijk zich bij e-CertNL geregistreerd heeft. Het is dus ook van belang dat de dierenartspraktijk(en) zich laten registreren, zie voor meer informatie “Wat gaat er voor u als dierenartspraktijk veranderen”?

Schermvoorbeeld van het toevoegen van een dierenartspraktijk aan de eigen codes.

Zodra een dierenartspraktijk is gekoppeld en deze praktijk ook door de NVWA is geautoriseerd dan verandert de status in “Vraag inspectie aan”. Is de praktijk niet geautoriseerd dan blijft de status “Papieren verklaring” en dan staat achter de naam van de praktijk de tekst niet geautoriseerd. Mocht de dierenartspraktijk ondertussen geautoriseerd worden dan is het nodig om de dierenartspraktijk opnieuw te koppelen.

Voor de toekomst staat op de planning dat de eenmaal gemaakte koppelingen tussen herkomstbedrijf en dierenartspraktijk hergebruikt worden en deze niet per aanvraag opnieuw gekoppeld hoeven te worden.

Schermvoorbeeld van pop-up om dierenartspraktijk te koppelen.

Inspectie aanvragen

Nadat de exporteur binnen e-CertNL inspectie heeft aangevraagd verandert de status Vraag inspectie aan in Wacht op resultaat en komt de opdracht beschikbaar in de applicatie voor de dierenartspraktijk. Op dit moment wordt de dierenartspraktijk per e-mail geïnformeerd dat er een opdracht klaar staat. De exporteur krijgt vervolgens een e-mail of de opdracht wel/niet is uitgezet. Het versturen van de e-mails is een hulpmiddel, aan het al dan niet versturen/ontvangen van e-mails kunnen geen rechten ontleend worden. De aanvrager blijft zelf verantwoordelijk dat de verklaring tijdig worden aangeleverd.

Is de opdracht door de dierenartspraktijk afgehandeld dan is het resultaat zichtbaar in tabblad verklaringen. Wordt de opdracht niet op tijd afgehandeld dan wordt de status verandert in Niet uitgevoerd waarmee de opdracht niet meer digitaal afgehandeld kan worden.

Na de proefperiode zal na controleer zekerheden de exporteis op groen gaan zodra van deze specifieke orderregel alle verklaringen zijn geaccordeerd.

Feedback

Heeft u op basis van de test bevindingen en/of doorontwikkelingen voor ogen? U kunt het verzoek indienen bij COBK of VEE&Logistiek Nederland zodat dit ingebracht kan worden in het projectteam.
Mocht u tijdens deze proefperiode direct hulp nodig hebben dan kunt contact opnemen met de helpdesk via helpdeskecertnl@nvwa.nl of: 088-2232100 (keuze 4).

Zie voor meer informatie: