Doorontwikkeling en Veel gestelde vragen

Doorontwikkelingen

Heeft u bevindingen en/of doorontwikkelingen voor ogen? U kunt het verzoek indienen bij COBK of VEE&Logistiek Nederland (al dan niet via de exporteur) zodat dit ingebracht kan worden in het projectteam.

De volgende bevindingen hebben vanuit het projectteam de aandacht om door te ontwikkelen. Aan deze lijst kunnen geen rechten ontleend worden.

Voor de exporteur

  1. Zodra een opdracht door de dierenartspraktijk wordt ingetrokken, niet akkoord bevonden of niet is uitgevoerd dan wordt daarover een e-mail gestuurd.
  2. Nadat er een inspectie is aangevraagd voor een orderregel dan kunt u opnieuw een inspectie aanvragen.
  3. Reeds afgehandelde opdrachten kunnen beter hergebruikt worden.

Voor de dierenartspraktijk

  1. Afgehandelde opdrachten blijven een vast aantal dagen na de exportdatum zichtbaar in het tabblad Afgehandeld.
  2. Opdrachten kunnen tot het laatste moment worden afgehandeld, tot het certificeren begint.
  3. Meerdere opdrachten kunnen in 1 keer afgehandeld worden.

Veel gestelde vragen

Is er ook een app voor de mobiel beschikbaar?

De Digitale Dierenartsverklaringen functionaliteit is als mobiel/tabletvriendelijke webpagina gebouwd: een Progressive Web App, afgekort PWA. Bij de eerste keer inloggen kunt u de melding krijgen om deze app te installeren, anders kunt u via deze volgens de instructie van uw browser installeren. Hierna verschijnt een Angular-icoon met de tekst DDV. Raadpleeg voor meer informatie de instructie van de gebruikte webbrowser. Het voordeel hiervan is dat de applicatie eigenlijk een website is maar het gebruik niet aanvoelt als een website en er hoeft geen applicatie vanuit de Google of Apple store geïnstalleerd/geüpdate te worden. Het ontvangen van push notificaties valt (nog) niet onder de mogelijkheden.

Wie mag de verklaring accorderen?

Een in Nederland in het diergeneeskunderegister (van het CIBG) ingeschreven dierenartspracticus die is ingelogd met een persoonlijke eHerkenning. De dierenarts is bovendien verbonden met het bedrijf en kent daardoor de situatie op het bedrijf om de verklaring(en) naar waarheid af te kunnen geven.

Bij het inloggen met de  eHerkenning krijg ik de foutmelding “Het middel waarmee u probeert in te loggen is geen eHerkenningsmiddel.”

Om in te loggen heeft u een eHerkenningsmiddel nodig met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+, neem voor meer informatie contact op met uw leverancier van eHerkenning.

Ik loop vast en weet niet wat ik moet doen.

Mocht u direct hulp nodig hebben dan kunt contact opnemen met de helpdesk via helpdeskecertnl@nvwa.nl of: 088-2232100 (keuze 4).

Zie voor meer informatie: