Doorontwikkeling en Veel gestelde vragen

Let op: momenteel bevindt de Digitale Dierenartsverklaringen (DDV) functionaliteit zich nog in de proefperiode en is de papieren verklaring nog noodzakelijk en leidend bij de export.

Doorontwikkelingen

Heeft u bevindingen en/of doorontwikkelingen ideeën? U kunt het verzoek indienen bij COBK of VEE&Logistiek Nederland (al dan niet via de exporteur) zodat dit ingebracht kan worden in het projectteam.

De volgende bevindingen hebben vanuit het projectteam de aandacht om door te ontwikkelen. Aan deze lijst kunnen geen rechten ontleend worden.

Voor de exporteur

  1. Zodra u een koppeling tussen een herkomstbedrijf en een dierenartspraktijk heeft gemaakt wordt deze door het systeem hergebruikt binnen de aanvraag en bij andere aanvragen.
  2. Zodra een opdracht door de dierenartspraktijk wordt ingetrokken, niet akkoord bevonden of niet is uitgevoerd dan wordt daar een e-mail voor gestuurd
  3. Nadat er inspectie is aangevraagd kunt u opnieuw inspectie aanvragen

Voor de dierenartspraktijk

  1. Bent u niet geautoriseerd dan krijgt u vanuit het sectorportaal bij het openen van de digitale dierenartsverklaringen applicatie de verwijzing naar de inlog en registratie procedure.
  2. Afgehandelde opdrachten blijven x dagen na de exportdatum zichtbaar in het tabblad afgehandeld.
  3. Opdrachten kunnen worden afgehandeld vanaf een bepaalde datum waarbij rekening wordt gehouden met werkdagen. 
  4. Op de overzichtspagina met openstaande opdrachten wordt het inzichtelijk gemaakt of de opdracht al afgehandeld kan worden én binnen welk termijn dat mogelijk is.
  5. Opdrachten kunnen tot het laatste moment worden afgehandeld, tot het certificeren begint.

Veel gestelde vragen

Is er ook een app voor de mobiel beschikbaar?

De digitale dierenartsverklaring functionaliteit is als mobiel/tablet vriendelijke webpagina gebouwd: een Progressive Web App, afgekort PWA. Bij de eerste keer inloggen kunt u de melding krijgen om deze app te installeren anders kunt u via uw browser instellingen deze installeren. Hierna verschijnt een Angular-icoon met de tekst DDV. Raadpleeg voor meer informatie de instructie van de gebruikte webbrowser. Het voordeel hiervan is dat de applicatie eigenlijk een website is maar het gebruik niet aanvoelt als een website en er hoeft geen applicatie vanuit de Google of Apple store geïnstalleerd/geupdate te worden. Het ontvangen van push notificaties valt (nog) niet onder de mogelijkheden.

Wie mag de verklaring accorderen?

Een in Nederland in het diergeneeskunderegister (van het CIBG) ingeschreven dierenartspracticus die is ingelogd met een persoonlijke eHerkenning. De dierenarts is bovendien verbonden met het bedrijf en kent daardoor de situatie op het bedrijf om de verklaring(en) naar waarheid af te kunnen geven.

Bij het inloggen met de  eHerkenning krijg ik de foutmelding “Het middel waarmee u probeert in te loggen is geen eHerkenningsmiddel.”

Om in te loggen heeft u een eHerkenningsmiddel nodig met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+, neem voor meer informatie contact op met uw leverancier van eHerkenning.

Ik loop vast en weet niet wat ik moet doen.

Mocht u direct hulp nodig hebben dan kunt contact opnemen met de helpdesk via helpdeskecertnl@nvwa.nl of: 088-2232100 (keuze 4).

Zie voor meer informatie: