Orderregels importeren vanuit een voorbeeldregel (levende have sectoren)

U kunt met een XML-bestand een lijst van dieren importeren op basis van een voorbeeld orderregel. Hierbij worden de gegevens uit de voorbeeld orderregel hergebruikt en vervolgens aangevuld met de gegevens uit het XML-bestand. Voor deze importeerfunctionaliteit zijn specifieke voorschriften en dit werkt niet met alle xml-bestanden. Dit is iets anders dan volledige orderregels importeren via een CSV of XML bestand, kijk daarvoor bij Orderregels importeren via bestanden.

Let op: als u dieren via deze functionaliteit toevoegt, dan worden alle andere orderregels dan de voorbeeld orderregel overschreven. Wilt u naast de lijst van dieren nog andere dieren handmatig toevoegen, doe dit dan nadat u de dieren via deze functionaliteit heeft geïmporteerd.

Stap 1 Maak de voorbeeld orderregel

Schermvoorbeeld van het overzicht van orderregels met een voorbeeld-regel toegevoegd.

Open de aanvraag en kies de tab Orderregel. Maak nu de voorbeeld orderregel aan met alle gegevens die u bij elke regel wilt hergebruiken, zoals landspecifieke exporteiskenmerken, dat de aanvrager een verklaring afgeeft dat Nederland vrij is van een bepaalde ziekte, of over vaccinatie van de dieren. Ook erkenningen, additionele erkenningen en omschrijvingen kunnen in de voorbeeld orderregel worden vastgelegd.

Stap 2 Importeer het bestand

Klik vanuit de orderregel overzichtspagina op de voorbeeld orderregel zodat de taakbalk verschijnt. In de sectoren voor levende have is hier de optie ‘Importeer’ beschikbaar.  Klik hierop en kies vervolgens het XML-bestand op uw computer. Als het juiste bestand is gekozen en gevalideerd, kiest u Importeer.

Voor elke dier uit uw XML wordt nu een kopie van de voorbeeld orderregel gemaakt en vervolgens overschrijven de gegevens uit uw XML de waarden uit de voorbeeld orderregel. Is een bepaald gegeven niet ingevuld in uw XML, dan wordt de waarde uit de voorbeeld orderregel gebruikt. Is een bepaald gegeven niet ingevuld in de voorbeeld orderregel, dan wordt de waarde uit uw XML niet gebruikt.

Schermvoorbeeld met toegevoegde regels uit de XML

Stap 3 Verwijder de voorbeeldregel

Deze stap is alleen nodig als u een voorbeeld orderregel heeft gebruikt zonder gegevens van een dier dat geëxporteerd gaat worden. Anders kunt u die regel uiteraard laten staan. Zodra u de voorbeeld orderregel heeft verwijderd hernummert e-CertNL de orderregels.

Terug naar Overzicht met orderregels
Door naar Orderregel