Statuskolom

In de webschermen van e-CertNL wordt gebruik gemaakt van een gecombineerde status-aanduiding voor aanvragen.
Hierbij zijn verschillende statussen samengevoegd tot een logische status voor de gebruiker. Elke status is voorzien van een icoontje en een titel. De titel verklaart de status en toont ook welke handeling nodig is.

Overzicht statussen

Kleurgebruik: de iconen zijn herkenbaar aan de volgende kleuren:
Oranje: er wordt van u als exporteur een actie verwacht
Blauw: de overheid is aan het werk voor u
Groen: de aanvraag is exportwaardig
Rood: de aanvraag is niet in orde

IcoonTitelToelichting
Controleer zekerhedenDe waarborgen zijn nog niet gecontroleerd, dus de exportwaardigheid van de zending is nog onbekend.
Vraag beoordeling aan/
Vraag inspectie aan
De eisen en dekkingen geven aan dat er een beoordeling door de inspectiedienst nodig is van uw aanvraag./
De eisen en dekkingen geven aan dat er een inspectie door de inspectiedienst  nodig is van uw aanvraag.
Wacht op resultatenEen beoordeling of inspectie is aangevraagd of de resultaten van een toets zijn nog niet beschikbaar.
Wacht op resultatenEen beoordeling of inspectie is aangevraagd. Let op: uw aanvraag is vergrendeld. Wanneer de zending wordt ontgrendeld moet een nieuwe beoordeling worden aangevraagd.
AkkoordAlle eisen zijn afgedekt door de zekerheden en uw zending is exportwaardig. Let op: afhankelijk van de gekozen sector dient u nog wel de afgifte van documenten aan te vragen, zie ook Documenten.
Niet akkoordDeze aanvraag is niet akkoord. Een eis kan niet worden afgedekt of het certificaat is geweigerd om af te geven of het importerend land heeft het certificaat niet geaccepteerd.
IngetrokkenDe aanvraag is door u ingetrokken en wordt verder niet behandeld. De zending kan niet plaatsvinden.
VerlopenHet tijdvak waarbinnen de eisen door zekerheden konden worden afgedekt, is verstreken. De zending kan niet plaatsvinden.
Vkl opgesteldU heeft de gekozen documenten aangevraagd, de inspectiedienst is aan het werk voor u.
Vkl gewaarmerktDe documenten zijn gewaarmerkt.
Vkl verstrektDe documenten zijn verstrekt en de zending is akkoord.
Vkl Vervangen/replacedEerder verstrekte documenten zijn vervangen/replaced door nieuwe documenten.
Digitaal verstrektDe documenten zijn gereed en staan klaar voor het importerende land ter beoordeling.
Digitaal ontvangenDe documenten zijn door het importerende land ontvangen en worden beoordeeld.
Digitaal akkoordHet importerende land heeft de documenten geaccepteerd.
Digitaal niet akkoordHet importerende land heeft de documenten niet geaccepteerd.
Pas aanvraag aanHet importerende land heeft de documenten niet geaccepteerd. Pas de aanvraag aan en vraag een vervangend certificaat aan.
Vkl ingetrokkenDe verklaring door de overheid is ingetrokken en er worden geen documenten verstrekt.
Vkl ingenomenDe afgegeven verklaring is door de overheid ingenomen.
OnbekendDe status is niet bekend. Controleer de zekerheden en volledigheid van de aanvraag.