Overzicht met orderregels

Schermvoorbeeld van het overzicht van orderregels

Elke zending bestaat uit één of meerdere orderregels. In de tab ‘Orderregel’ vindt u hiervan een overzicht.

1 Tabs

Schermvoorbeeld van de locatie van de tabs op het scherm.

De tab Orderregel is nu actief. De rode streep onder de tab Zending betekent dat deze nog niet volledig is ingevuld.

2 Knoppenbalk

Schermvoorbeeld van de locatie van de knoppenbalk op het scherm.

Met de eerste knop ‘Nieuwe orderregel’ voegt u een orderregel toe die u vervolgens zelf invult (u krijgt een ‘lege regel’). Ook kunt u orderregels importeren die u buiten e-CertNL heeft samengesteld als CSV- of als XML-bestand. Meer informatie over deze bestandstypen vindt u bij ‘Orderregels importeren via bestanden‘.

Tot slot kunt u de bestaande orderregels exporteren als XML-bestand.

TIP: wilt u zelf met XML aan de slag om orderregels samen te stellen, exporteer dan een voorbeeld van een orderregel uit een eerdere aanvraag die als voorbeeld kan dienen.

3 Kolommen instellen

Schermvoorbeeld van de locatie van de functie om kolommen in te stellen op het scherm.

Net als bij het overzicht van aanvragen, kunt u zelf bepalen welke kolommen u in het overzicht met orderregels aan of uit wilt hebben om eenvoudig de regels te kunnen herkennen. Meer uitleg over de werking bij het overzicht aanvragen.

4 Tabel met orderregels

Schermvoorbeeld van de lay-out van de tabel op het scherm.

In de tabel ziet u de orderregels per regel. Eén van de kolommen toont de exportwaardigheid van de orderregel aan de hand van een status. Als u klikt op een orderregel verschijnt, net als bij het overzicht aanvragen een taakbalk:

Schermvoorbeeld van de taakbalk in de tabel op het scherm.

De taakbalk bevat functies om de orderregel te openen (om te bewerken), te kopiëren, u kunt controleren op de eisen gedekt. Ook kunt u van deze specifieke orderregel de bbijbehorende zekerheden bekijken. Dit verschijnt dan in de tab ‘Zekerheden’. Kies vervolgens de terug-knop van uw browser om terug te keren in dit overzicht. Ook kunt u de orderregel verwijderen uit het overzicht. Als u daarvoor kiest, krijgt u altijd eerst een melding ter bevestiging.

Sectorspecifieke toepassingen

Enkele sectoren hebben specifieke functionaliteit bij het importeren en verwerken van orderregels. Deze pagina’s vindt u in het linkermenu onder sectorspecifiek. Bij orderregels zijn de volgende toevoegingen: