Veranderingen voor de dierenarts

Dierenartspraktijken hebben toegang tot een specifieke mobielvriendelijke applicatie binnen e-CertNL, het certificeringssyteem van de NVWA. Toegang tot de e-CertNL applicatie verloopt via de onderstaande inlogprocedure. Binnen de Digitale Dierenartsverklaringen applicatie worden de verklaringen per herkomstbedrijf en exportaanvraag aangeboden zodra de exporteur binnen e-CertNL een inspectie aanvraagt. Op dat moment ontvangt de dierenartspraktijk een e-mail dat er een opdracht voor een verklaring klaar staat en binnen welke geldigheidstermijn deze afgehandeld kan worden. Verderop staat de toelichting over het aanpassen van de e-mailadressen. Het versturen van de e-mails is een hulpmiddel, aan het al dan niet versturen/ontvangen van e-mails kunnen geen rechten ontleend worden.

Zodra inspectie is aangevraagd komt de opdracht in de applicatie klaar te staan op tabblad Voorraad. Binnen de geldigheidstermijn kunnen de opdrachten digitaal geaccordeerd worden, zodat verklaringen niet te vroeg afgegeven kunnen worden. De opdrachten die het eerst zullen verlopen staan bovenaan. De verklaringen mogen alleen geaccordeerd worden door een in Nederland in het diergeneeskunderegister (van het CIBG) ingeschreven dierenartspracticus die ook verbonden is met het bedrijf en daardoor de situatie op het bedrijf kent om de verklaring(en) naar waarheid af te kunnen geven.

Is een verklaring beoordeeld dan komt deze in het tabblad Afgehandeld terecht. De opdrachten staan gesorteerd op wijzigingsdatum waarbij de meest recente datum bovenaan staat. Een afgehandelde opdracht kan binnen de geldigheidstermijn nog worden ingetrokken. Wordt de opdracht niet op tijd beoordeeld, dan komt deze ook in tabblad Afgehandeld te staan en is de status Niet uitgevoerd; De verklaring kan dan niet meer digitaal geaccordeerd worden. De opdrachten in tabblad Afgehandeld zullen voor beperkte duur zichtbaar blijven en dit heeft geen archief-functie. Is de opdracht afgehandeld, dan is het resultaat ook zichtbaar in het tabblad Verklaringen bij de exporteur.

Schermvoorbeelden van de mobile applicatie.

Inloggen en Registreren

Wilt u met uw praktijk aansluiten op deze nieuwe functionaliteit, volg dan onderstaande stappen.

Voor het inloggen is het noodzakelijk dat de dierenartspraktijk per dierenarts beschikt over e-herkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ en dat de praktijk geregistreerd staat bij mijn.rvo.nl. Om vervolgens de opdrachten te kunnen accorderen dient uw praktijk ook door de NVWA geautoriseerd te worden.

 1. Inloggen
  Volg voor het inloggen stap 1 t/m 4 op Inloggen via de website
  Let op: kies (indien van toepassing) de vestiging waarvan u wilt dat de exporteur die ook gebruikt bij het koppelen op basis van het 20 cijferige KVK + vestigingsnummer. Eenmaal ingelogd dan kunt u niet meer wisselen van vestiging. U komt na stap 4 in het sectorportaal.
 2. Registreren
  Bij de eerste keer inloggen kiest u vanuit het sectorportaal de sector Levende Have, hierna wordt u gevraagd om een exportrol aan te maken. Zodra u een exportrol heeft gemaakt komt u op de overzichtspagina met aanvragen, u bent nu geregistreerd. U kunt dit scherm verlaten en door naar stap 3. De exportrol is nodig voor de noodprocedure.
 3. Autorisatie
  Zodra u geregistreerd staat stuurt u een e-mail aan helpdeskecertnl@nvwa.nl met het verzoek gebruik te maken van de Digitale Dierenartsverklaringen applicatie. Geef daarbij aan voor welke vestiging (op basis van het 20 cijferige KVK + vestigingsnummer) u deze autorisatie wilt, dit kunt u terug vinden op het tabblad Bedrijfsgegevens (zie registreren). Zodra u voor één of meerdere vestigingen geautoriseerd bent, kan de exporteur digitale opdrachten voor u klaarzetten voor deze vestiging(en).
 4. Digitale dierenartsverklaringen afhandelen
  Zodra u geautoriseerd bent en er zijn vanuit de exporteur digitale opdrachten aangeboden, dan vindt u deze vanuit het sectorportaal terug onder Digitale Dierenartsverklaringen. De Digitale Dierenartsverklaringen functionaliteit is als mobiel/tablet vriendelijke webpagina gebouwd: een Progressive Web App, afgekort PWA. Bij de eerste keer inloggen kunt u de melding krijgen om deze app te installeren, anders kunt u via deze volgens de instructie van uw browser installeren. Hierna verschijnt op uw mobiel/tablet een Angular-icoon met de tekst DDV. 
  Let op: in de applicatie staan alleen de opdrachten welke zijn toegewezen aan de vestiging die bij het inloggen is gekozen.
Schermvoorbeeld van het portaal met applicaties.

Aanpassen e-mailadressen

Het is mogelijk om contactgegevens en de e-mailadressen waar de berichten naar verstuurd worden aan te passen. Log hiervoor in via een webbrowser en kies vanuit het sectorportaal voor de sector Levende Have. Vervolgens kunt u bij tabblad Bedrijfsgegevens onder rollen en rechten  uw gegevens zoals e-mailadressen voor berichten aanpassen.

Feedback

Heeft u bevindingen en/of doorontwikkelingen voor ogen? U kunt het verzoek indienen bij COBK of VEE&Logistiek Nederland (al dan niet via de exporteur) zodat dit ingebracht kan worden in het projectteam. Mocht u hulp nodig hebben dan kunt contact opnemen met de helpdesk via helpdeskecertnl@nvwa.nl of: 088-2232100 (keuze 4).

Zie voor meer informatie: