Digitale dierenartsverklaringen

Let op: momenteel bevindt de Digitale Dierenartsverklaringen (DDV) functionaliteit zich nog in de proefperiode en is de papieren verklaring nog noodzakelijk en leidend bij de export.

Vanaf 2 april 2023 wordt er bij e-CertNL proefgedraaid met digitale dierenartsverklaringen. Bent u exporteur van fokrunderen, eendagskuikens of broedeieren? Of bent u de dierenarts verbonden aan het herkomstbedrijf van deze dieren/broedeieren? Dan kunt u deelnemen aan deze proef.

Geen stapels papieren verklaringen meer voor exporteurs, dierenartsen en toezichthouders!

Het betreft de verklaringen over het herkomstbedrijf, van de te exporteren dieren/broedeieren, afgegeven door de bevoegde dierenarts verbonden aan dit herkomstbedrijf. Deze verklaringen heeft de exporteur nodig bij de exportcertificering. In samenwerking met Vee&Logistiek Nederland, COBK en NVWA is binnen e-CertNL een nieuwe functionaliteit gebouwd waarmee de dierenartsverklaring geüniformeerd en volledig digitaal afgehandeld kan worden.

In de proefperiode bestaat de nieuwe functionaliteit naast de bestaande werkwijze. De functionaliteit wordt beschikbaar voor een beperkt aantal landen. In deze periode gaan er nog geen exporteisen op groen en wordt de functionaliteit verder doorontwikkeld op basis van de resultaten uit de proefperiode. Met als doel dat vanuit het bedrijfsleven en de NVWA het punt bereikt wordt dat de digitale verklaring de papieren versie kan vervangen.

Tot deze tijd blijft de papieren verklaring leidend voor het afgeven van het exportcertificaat.

Zie voor meer informatie:

Heeft u op basis van de test bevindingen en/of doorontwikkelingen voor ogen? U kunt het verzoek indienen bij COBK of VEE&Logistiek Nederland (al dan niet via de exporteur) zodat dit ingebracht kan worden in het projectteam.

Mocht u tijdens deze proefperiode direct hulp nodig hebben dan kunt contact opnemen met de helpdesk via helpdeskecertnl@nvwa.nl of: 088-2232100 (keuze 4).