Digitale dierenartsverklaringen

Bent u exporteur van fokrunderen, eendagskuikens of broedeieren? Of bent u de dierenarts verbonden aan het herkomstbedrijf van deze dieren/broedeieren? Dan kunt u vanaf 8 augustus 2023 de dierenartsverklaringen digitaal afhandelen.

Geen stapels papieren verklaringen meer voor exporteurs, dierenartsen en toezichthouders!

Het betreft de verklaringen over het herkomstbedrijf, van de te exporteren dieren/broedeieren, afgegeven door de bevoegde dierenarts verbonden aan dit herkomstbedrijf. Deze verklaringen heeft de exporteur nodig bij de exportcertificering. In samenwerking met Vee&Logistiek Nederland, Centrale Organisatie voor Broedeieren en Kuikens (COBK) en NVWA is binnen e-CertNL de nieuwe Digitale Dierenartsverklaringen functionaliteit gebouwd.

Vanaf 2 april 2023 is met de nieuwe functionaliteit proefgedraaid voor een beperkt aantal landen en is deze doorontwikkeld. Met als resultaat dat zowel vanuit het bedrijfsleven als de NVWA de digitale dierenartsverklaring de papieren versie vanaf 8 augustus 2023 kan vervangen en vanaf 2 oktober 2023 is de landenlijst uitgebreid.

Voor landen waar de verklaringen digitaal afgehandeld kunnen worden gaan, na het uitvoeren van Controleer zekerheden, de exporteisen van een orderregel op groen zodra alle digitale verklaringen van deze orderregel de status Akkoord hebben. In de toekomst zal de functionaliteit beschikbaar komen voor meer landen en producten.

Let op: het kan voorkomen dat nog niet alle verklaringen volledig digitaal afgehandeld worden. Bij de certificering wordt een papieren verklaring verwacht voor verklaringen met: een status anders dan Akkoord en voor alle statussen (inclusief Akkoord) behorende bij orderregels waar de DDV-eis op rood gaat. De exporteur blijft verantwoordelijk dat de verklaring, papier dan wel digitaal, tijdig wordt aangeleverd.

Zie voor meer informatie:

Heeft u bevindingen en/of doorontwikkelingen voor ogen? U kunt het verzoek indienen bij COBK of VEE&Logistiek Nederland (al dan niet via de exporteur) zodat dit ingebracht kan worden in het projectteam.

Mocht u hulp nodig hebben dan kunt contact opnemen met de helpdesk via helpdeskecertnl@nvwa.nl of: 088-2232100 (keuze 4).