Orderregels importeren via bestanden

In e-CertNL is het mogelijk om orderregels bij een zending te importeren uit een bestand. Er worden twee bestandsformaten ondersteund: CSV en XML.

CSV

Een CSV-bestand is een tekstbestand waarin elke regel een orderregel staat. Gegevens op een regel worden gescheiden door een komma, een puntkomma, een tab of een “staander” (piping- teken).

De eerste regel van dit bestand moet een zogenaamde kopregel zijn, waarin de kolommen worden benoemd.

Let op: Om de orderregel einde in het CSV-bestand goed te bepalen moet er een dummy kolom worden toegevoegd, bijvoorbeeld ‘Dummy’. Elke (order)regel moet dan ook eindigen met een dummy waarde, bijvoorbeeld ‘x’. Zonder deze dummy waardes zal de Importeer functie niet werken. Voor XML-bestanden is deze toevoeging niet van toepassing omdat XML de orderregel einde in het bericht borgt.

De daaropvolgende regels zijn steeds gegevens per orderregel, die zijn opgebouwd volgens de kolommen zoals gedefinieerd in de eerste regel.

Gedrag importeer-functie CSV-bestand

  • Indien er in de kopregel kolomnamen voorkomen die niet in de database voorkomen, dan wordt deze kolom, en de bijbehorende gegevens in de vervolgregels van het bestand genegeerd. Hiervan wordt geen melding gemaakt.
  • Indien een regel meer gegevens bevat dan het aantal kolommen in de kopregel, worden de overtollige gegevens genegeerd.
  • Indien een regel minder gegevens bevat dan het aantal kolommen in de kopregel, worden de missende gegevens als leeg (null) geïnterpreteerd.
  • Indien de gegevens een verkeerde tekensoort bevat (bijvoorbeeld letters op een numeriek veld), dan volgt er een foutmelding en wordt de verwerking geannuleerd.
  • Indien de inhoud van een veld een stuurteken bevat (een scheidingsteken, dubbele aanhalings- tekens, CR/LF), dan dient het hele veld tussen dubbele aanhalingstekens te staan. Indien het veld zelf ook dubbele aanhalingstekens bevat, dan dient dat aangegeven te worden met 2x dubbele aanhalingstekens.
    Voorbeeld: “Dubbele ““quotes”” doe je zo”.
  • Het is van belang dat het CSV-bestand wordt geconverteerd/opgeslagen onder het formaat UTF-8.
Schermvoorbeeld van de opties bij het importeren van een csv-bestand.

Veld separatieteken

Kies hier het teken dat in het CSV-bestand gebruikt wordt om de velden te onderscheiden. Let op: indien u hier kiest voor de komma, dan mag bij het Decimale teken niet ook de komma geselecteerd zijn. Meest gebruikt is de puntkomma.

Regel separatieteken

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de DOS EOL (ASCII-code 13+10) en de UNIX EOL (ASCII- code 10). Bij automatisch wordt er uit gegaan van methode DOS, behalve als er in het hele CSV-bestand geen ASCII-code 13 wordt gevonden. Laat deze instelling bij voorkeur op “Automatisch” staan.

Bewerking

Geef aan hoe u de ingelezen gegevens wilt toepassen.

Aanvullen

De ingelezen regels worden toegevoegd aan de order. Indien de order al orderregels bevat blijven deze bestaan. In dit geval moet iedere regel van het CSV-bestand een orderregelnummer bevatten dat nog niet bestaat in deze order.

Vervangen

De ingelezen regels worden toegevoegd aan de order. Indien de zending al orderregels bevat worden de bestaande regels verwijderd.

Wijzigen

De ingelezen regels overschrijven alleen de reeds bestaande regels van de order. In dit geval moet iedere regel een orderregelnummer bevatten dat al bestaat in de order.

Datumformaat

Geef aan in welk formaat eventuele datums in het CSV-bestand staan.

Decimaal teken

Kies of het decimaalteken de punt (Amerikaans systeem) of de komma (Nederlands systeem) is. Let op: indien u hier kiest voor de komma, dan mag bij het Veld seperatieteken niet óók de komma geselecteerd zijn.
In Nederland wordt doorgaans de komma als decimaalteken gebruikt.

Velden / Kolomnamen

De kolomnamen worden voorafgegaan door “x/”, “c/” of “e/”. De velden die met “x/” beginnen betreffen ordergegevens. Daarnaast zijn er ook velden die met “e/” (exporteiskenmerk) en “c/” (certificaatkenmerk) beginnen. Deze zijn niet opgenomen in deze handleiding, omdat ze veranderlijk zijn en afhankelijk van de sector. Om de juiste kolomnamen te bepalen geven wij het advies om een volledig ingevulde orderregel aan te maken in de schermen voor het land/product combinatie. Wanneer hier een export (zie Overzicht met orderregels) van gemaakt wordt, ontstaat er een XML-bestand waarin exact alle velden (inclusief label) worden genoemd.

Het label bestaat uit de combinatie <type> en <naam>. Dit kan als kolomnaam worden gebruikt in het op te maken CSV-bestand voor de te importeren orderregels.

Vergeet niet een dummy kolom aan te maken om de regeleindes te bepalen. Als waarde kun je hier een ‘x’ opgeven. Alle celeigenschappen in het bestand moeten op categorie ‘Tekst’ staan. Dit zorgt ervoor dat alle waarden correct worden opgeslagen.

Hieronder een greep uit de gegevens op de schermen en bijbehorende labels. Het label is hierbij niet hoofdlettergevoelig. Dit geldt wel voor de waarde die je opgeeft.

Gegeven op het schermLabel in CSV-bestand
(niet hoofdlettergevoelig)
Nummer van orderregel (verplicht)x/nummer
Referentiex/referentienummer
Productnaam (verplicht)x/product_naam
Productcode op certificaatx/artikelcode_cft
Productnaam op het certificaatx/artikelomschrijving_cft
Artikelcode (alleen voor CZU)x/artikelcode_ocs
Artikelomschrijving (alleen voor CZU)x/artikelomschrijving_ocs
Inspectielocatie (verplicht)x/opslaglocatie_adressering
(Gebruik in Excel ALT-Enter om een regeleinde in te voeren)
Netto hoeveelheid (verplicht)x/netto_hoeveelheid
Artikeleenheid (verplicht)x/eenheid
Invoeren als code:
Gram = 500
Kilogram = 505
Meter = 510
Liter = 515
Stuks = 081 (voorloopnul !)
Bruto hoeveelheidx/bruto_hoeveelheid
Aantal eenhedenx/aantal
Handelseenheid (doos, pallet, stuk, enz.) Let op: bij sommige sectoren vult u hier een code in, zoals bijv. BX (box) of BG (bag).x/handelseenheid
Erkenningsnummerx/erkenningsnummer
Erkenningssoortx/erkenning_soort
Adres erkendex/erkende_adressering
Producent erkenningsnummerx/producent_erkenningsnummer
Producent adresx/producent_adressering
Verpakker adresx/verpakker_adressering
Verpakker erkenningsnummerx/verpakker_erkenningsnummer
Productiedatumx/productiedatum
Productiedatum totx/productiedatum_tot
Productieperiodex/productieperiode
Productiedatum melkx/productiedatum_melk
Productiedatum melk totx/productiedatum_melk_tot
Invriesdatumx/invriesdatum
Invriesdatum totx/invriesdatum_tot
Slachtdatumx/slachtdatum
Slachtdatum totx/slachtdatum_tot

XML

De eenvoudigste manier om een XML-bestand voor uw sector samen te stellen, is een bestaande orderregel uit een van uw eerdere aanvragen te exporteren. In het overzicht met orderregels vindt u de knop Exporteer alle orderregels, zie toelichting op het scherm orderregels.
Het bewerken van een XML-bestand kan met een eenvoudige tekstverwerker, maar er is ook gespecialiseerde software te vinden. Net als bij de CSV-file is het ook noodzakelijk dat het XML-bestand als een UTF-8 bestand wordt opgeslagen/geconverteerd.

Heeft u het XML-bestand aangevuld met de gegevens van alle orderregels, dan kunt u deze toevoegen aan een zending via de knop Importeer in het overzicht van orderregels.

Bij het importeren kunt aangeven hoe de gegevens verwerkt moeten worden, net als bij het CSV-bestand, zie omschrijving hierboven.

Sectorspecifieke toepassingen

Enkele sectoren hebben specifieke functionaliteit bij het importeren en verwerken van orderregels. Deze pagina’s vindt u in het linker menu onder sectorspecifiek. Bij orderregels zijn de volgende toevoegingen: