Aanvraag kopiëren (dialoog)

Vanuit het overzicht met aanvragen kunt u een gekozen aanvraag direct kopiëren via de taakbalk. U krijgt dan een dialoogscherm waarin u stap voor stap aangeeft wat u van de bestaande aanvraag wilt meenemen in de kopie. De gegevens kunnen verschillen per sector. Onderstaand voorbeeld is van de sector Exportverklaringen.

In de linkerkolom van het dialoogscherm kunt u aangeven wat de gewenste export-datum van de nieuwe aanvraag is. Gebruik uw toetsenbord voor het invullen (dd-mm-jjjj) of kies uit de kalender de juiste datum.

Aan de rechterzijde kunt u aangeven welke gegevens precies moeten worden overgenomen uit de bestaande aanvraag. Let op: niet alle gegevens zijn in elke sector hetzelfde, dus dit lijstje kan afwijken. Ook kunt u de gegevens alleen kiezen als ze ook in de originele aanvraag waren opgenomen.

Als u kiest voor ‘Maak aanvraag’ wordt de nieuwe aanvraag gemaakt. Afhankelijk van de sector verschijnen nog één, twee of drie dialoogschermen voor uw voorkeur voor de afgifte van documenten, welke documenten u wilt ontvangen en de transportgegevens.