Bevestigen of afwijzen

Als het vervoer is afgerond krijgen de leverancier en afnemer een e-mail om het rVDM te bevestigen of af te wijzen. Beide partijen moeten het rVDM controleren en vervolgens bevestigen of afwijzen. Dit doen ze in e-CertNL of met de rVDM-app. Ook de vervoerder kan in e-CertNL via de bevestigingsmelding het transport eventueel afwijzen.

Doorgeven in e-CertNL

Schermvoorbeeld van tabblad Lopend vervoer zonder lopend vervoer.

In het tabblad Lopend vervoer vindt u vervoer dat nog niet bevestigd is. Als er geen lopend vervoer is, staat dat op de pagina.

Schermvoorbeeld van tabblad Lopend vervoer met geopend zoekscherm.

Mist u lopend vervoer? Klik dan op het lichtblauwe blok ‘Zoeken in lopend vervoer’ en wijzig bij het veld ‘Selecteer vervoer’ de keuzelijst van ‘Zelf gemeld vervoer’ naar ‘Alle vervoer’. U krijgt nu alle transporten te zien. Vindt u het aantal te groot? Dan kunt u resultaten verkleinen door ook andere zoekvelden te gebruiken.

Schermvoorbeeld van lijst met lopend vervoer met geopende taakbalk om te bevestigen of af te wijzen.

In de kolom Status ziet u welke meldingen nog verstuurd moeten worden.  Klik op een transport om de taakbalk te openen. Hierin vindt u knoppen om de vooraanmelding te openen, het vervoer te bevestigen of het vervoer af te wijzen.

Bevestigen

Schermvoorbeeld met pop-up voor het bevestigen van een vervoer.

Als u klikt op Bevestigen verschijnt een pop-up scherm. Hierin verklaart u eerst dat u de melding volledig en naar waarheid heeft ingevuld. Daarna kunt u de bevestigingsmelding versturen.

Afwijzen

Gebruik de knop Afwijzen als u niet akkoord bent met het vervoer of de gegevens uit het rVDM. Ook als vervoerder kunt u de knop Afwijzen gebruiken om het vervoer af te wijzen. Nadat u op Afwijzen klikt verschijnt er een extra scherm.

Schermvoorbeeld met pop-up voor het afwijzen van een vervoer.

Hierin verklaart u eerst dat de melding volledig en naar waarheid invult. Daarna kiest u een of meer redenen waarom u niet akkoord gaat. In het vak toelichting kunt u een bericht toevoegen die aan de vervoerder. Na het afwijzen kan de vervoerder de vooraanmelding weer openen en de gegevens aanpassen. De leverancier en afnemer ontvangen daarna een nieuwe e-mail om het rVDM te controleren en te bevestigen. Na het bevestigen staan de transporten niet meer in de rVDM app. Wilt u ze raadplegen, dan kan dit in rVDM Vooraanmelding, tabblad Afgerond vervoer.

Doorgeven met rVDM-app

Schermvoorbeeld voor het bevestigen van een transport in de rVDM-app.

Om het vervoer te bevestigen moet u eerst akkoord gaan met de verklaring. Dit doet u door bovenaan een vinkje te zetten. Daarna worden onderin 2 knoppen actief: Afwijzen… en Verstuur bevestiging. Links van de knoppen ziet u een pijltje. Daarmee gaat u terug naar het overzicht als u nu (nog) geen bevestiging wilt versturen.

Meerdere transporten tegelijk bevestigen

In het overzicht onder het tabblad Te bevestigen kunt u ook meerdere transporten tegelijk kiezen. Voor elke regel staat een aanvinkhokje.

  1. Klik de transporten aan die u tegelijk wilt bevestigen.
  2. Gebruik de knop ‘Selecteer alles’ om alle transporten aan te vinken.
  3. Om vervoer te bevestigen, moet u akkoord gaan met de verklaring. Daarna krijgt u nog een extra scherm om te bevestigen.

Na het bevestigen staan de transporten niet meer in de rVDM app. Wilt u ze raadplegen, dan kan dit in rVDM Vooraanmelding, tabblad Afgerond vervoer.

Afwijzen

Het kan zijn dat u niet akkoord gaat met het vervoer. Gebruik dan de knop Afwijzen… U krijgt nu een extra scherm zoals hieronder staat. Kies een of meer redenen waarom u het vervoer afwijst. U verstuurt uw melding daarna met de knop Verstuur. Als de leverancier en/of de afnemer het vervoer afwijst, krijgt de vervoerder een bericht. De vervoerder kan de gegevens dan aanpassen en het rVDM opnieuw versturen. De leverancier en afnemer ontvangen dan weer een e-mail om het rVDM te controleren en te bevestigen.

Schermvoorbeeld voor het afwijzen van een transport in de rVDM-app.