Tabblad Vracht

  1. Geschat gewicht
  2. Leverancier
  3. Erkenning
  4. Laadlocatie
  5. Mestafnemer en geadresseerde
  6. Exporteiskenmerken
  7. Bewaren
Schermvoorbeeld van het tabblad Vracht bij de sector Mest Export.

1. Geschat gewicht

Schermvoorbeeld van het invulveld voor geschat gewicht.

Vul bij Geschat gewicht een schatting in van de vracht die u gaat vervoeren. Heeft u toestemming nodig voor het transport? Dan wordt dit veld ook gebruikt om te controleren of dit transport is toegestaan.

2. Leverancier

Schermvoorbeeld van het invulveld voor leverancier.

Bij de mestleverancier vult u de relatie van de laadlocatie in. De leverancier wordt, bij onverwerkte mest, ivt. overgenomen vanuit de toestemming. Bij verwerkte mest vult u deze in door middel van het KVK- en vestigingsnummer of door gebruik te maken van uw eigen adresboekje.  Nadat u het de gegevens over leverancier heeft ingevuld kunt u pas de overige vervoersgegevens selecteren.

3. Erkenning

Schermvoorbeeld van het invulveld voor erkenning.

Bij export onverwerkte mest ziet u in de lijst, de vestigingen die gekoppeld zijn aan de leverancier voor betreffende diersoort waarvan u de onverwerkte mest wil exporteren.

In de lijst ziet u, bij verwerkte mest, welke erkenningen op naam van de leverancier staan. Deze erkenning is nodig om verwerkte mest te mogen exporteren. De erkenning is altijd toegekend aan een locatie , die is gekoppeld aan het KvK en vestigingsnummer. Heeft een leverancier meerdere vestigingsnummers? Kies dan het juiste vestigingsnummer. Anders ziet u geen erkenningsnummers staan.

4. Laadplaats

Schermvoorbeeld van het invulveld voor laadlocatie.

Bij export van verwerkte mest is de laadplaats van de vracht gekoppeld aan de erkenning. Dit kunt u eventueel opslaan in uw eigen adresboek. Bij laadplaats kiest u voor Laadplaats Mest en haalt u de gegevens uit uw adresboekje. Daarnaast kiest u ook het opslagnummer zoals dit bij RVO is geregistreerd voor de meststoffenwet.

U ziet in het keuzelijstje alle opslagnummers die op naam van de leverancier zijn geregistreerd bij RVO. U bent er zelf verantwoordelijk voor een opslagnummer te kiezen, wat behoort bij de laadlocatie!
Bij export van onverwerkte mest wordt de laadplaats, indien van toepassing, overgenomen uit uw toestemming.

Bij de import vult u zelf de gegevens van laden in. Of u haalt dit op uit uw adresboek.

5. Mestafnemer en geadresseerde

Schermvoorbeeld van het invulveld voor mestafnemer.

Bij de mestafnemer vult u de partij in, waar u daadwerkelijk de vracht gaat lossen. Dit noemen we de mestafnemer. Bij onverwerkte mest wordt deze, indien van toepassing, overgenomen vanuit de toestemming. Het komt vaak voor, dat er een (buitenlandse) mesthandelaar betrokken is op wiens naam de mest wordt geleverd. Dit is de geadresseerde. Is de geadresseerde een andere partij dan de mestafnemer, dan klikt u op Nee. Het is belangrijk om dit correct in te vullen, omdat deze gegevens worden geprint op het exportdocument.

Schermvoorbeeld van het invulveld voor mestafnemer waarbij de geadresseerde afwijkt.

6. Exporteiskenmerken

Schermvoorbeeld van de opties bij exporteiskenmerken.

Bij de export van dierlijke mest moet u voldoen aan diverse voorschriften inzake vervoer en behandeling. Bij de vraag Exporteiskenmerken verklaart u te voldoen aan die voorschriften.

7. Bewaren

Schermvoorbeeld van de plaats om de aanvraag te bewaren.

Nadat u op ‘bewaar’ klikt, kunt u gegevens invullen over het type mest wat u gaat vervoeren.

Volgende stap: Tabblad Samenstelling vracht