Tabblad 1. Vervoer

Schermvoorbeeld van tabblad 1. Vervoer.

1 Vooraanmeldingsnummer en rVDM-nummer

Schermvoorbeeld van het onderdeel waar de identificatie van het vervoer getoond wordt.

Het vooraanmeldingsnummer is het unieke nummer waarmee uw vooraanmelding in het systeem staat. e-CertNL maakt dit nummer automatisch aan. Als het rVDM-nummer bekend is, ziet u dat naast het vooraanmeldingsnummer staan. U ziet het rVDM-nummer pas als uw vooraanmelding is afgerond.

2 Tabbladen

Schermvoorbeeld van het onderdeel waar de tabs zichtbaar zijn.

Naast het tabblad 1. Vervoer vindt u deze tabbladen in de vooraanmelding:

3 Knoppen bij vooraanmelding

Schermvoorbeeld met accent op de locatie van de knoppen die hieronder beschreven worden.

In het overzicht met vooraanmeldingen heeft u verschillende knoppen in de taakbalk. Die knoppen vindt u hier rechtsboven op de pagina. In dit voorbeeld kunt u de geopende Vooraanmelding kopiëren en intrekken.

4 Kenmerken

Schermvoorbeeld van de locatie op het scherm van de kenmerken.

De belangrijkste kenmerken van uw aanvraag  staan op deze plaats in het scherm. Dit zijn het vooraanmeldingsnummer, type vervoer en de geplande laaddatum. Belt u met de helpdesk? Houdt dan deze gegevens bij de hand. Zo kunnen we uw aanvraag snel opzoeken en u verder helpen.

5 Basisgegevens van uw vervoer

Schermvoorbeeld van de locatie op het scherm de basisgegevens van uw vervoer.

In dit blok vindt u het Type vervoer en de Geplande laaddatum, zoals ingevuld bij het maken van een nieuwe aanvraag. Daaronder geeft u het (geschat) gewicht aan van de totale vracht van uw vervoer. Bij Eigen referentie kunt u de vooraanmelding een zelfgekozen naam of nummer geven. Naast de referentie ziet u de status van uw aanvraag.

6 Vervoerder, leverancier en afnemer

Schermvoorbeeld van de plaats om verzender, leverancier en afnemer in te vullen.

In deze drie kolommen geeft u informatie over degene die de vooraanmelding doet. En over de leverancier en afnemer. De vervoerder doet altijd de vooraanmelding. Dit kunt u niet aanpassen. U vult wel informatie in over de leverancier en afnemer. Dit kan op 2 manieren:

  • Eigen code of adres. U vult hier een eigen code in die gekoppeld is aan een naam en adres. Deze Eigen codes beheert u zelf bij uw Bedrijfsgegevens/Eigen codes.
  • Een registratienummer. Naast de regel KVK-nummer ziet u een keuzelijst met het pijltje erop. Als u deze opent, kunt u kiezen met welk registratienummer u een leverancier of afnemer wilt toevoegen. Na de juiste keuze typt of kopieert u het registratienummer in het veld. Vervolgens worden de bijbehorende adresgegevens ingevuld.

Onder de invulvelden Leverancier en Afnemer, kunt u de Laadplaats en Losplaats invullen. Gebruik de keuzelijsten om de laadplaats en losplaats op te geven. U kunt hier kiezen voor de postcode, het UBN of een registratienummer van de opslag. Heeft de laad- of losplaats een andere postcode dan het UBN-adres? Kies dan voor postcode.

7 Nadere kenmerken

Schermvoorbeeld van de plaats om nadere kenmerken van het vervoer in te vullen.

In dit blok vult u maximaal vier opmerkingscodes in voor uw vervoer. Kies de juiste opmerkingscodes uit de keuzelijsten. Meer informatie over de opmerkingscodes vindt u op de pagina Tabellen mest onder het kopje mest vervoeren.

Onder de opmerkingen zijn nog twee invulvelden voor het invullen van het aantal transporten binnen deze vooraanmelding en de labcode.

8 Vervoer

Schermvoorbeeld van de plaats om vervoermiddelen in te vullen.

Naast de vervoerder die al staat ingevuld, vult u ook gegevens in over het vervoermiddel, zoals het soort voertuig en het kenteken. Met het prullenbak-symbool aan de rechterkant van een regel kunt u deze regel verwijderen uit uw vooraanmelding.  

Is er een Feitelijk vervoerder of Overige betrokkene? Dan vult u die in onder de gegevens van de vervoerder.

9 Knoppen Annuleer en Bewaar

Schermvoorbeeld van de locatie van de knoppen onderin het scherm.

Onderaan elke pagina vindt u de knop Bewaar om de ingevulde gegevens op te slaan. Maakt u een fout en wilt u de aanpassingen die u nog niet heeft opgeslagen ongedaan maken? Kies dan voor Annuleer. Als u nog niets heeft aangepast, is de knop grijs en kunt u die niet gebruiken.