Laadmelding

Bij standaard vervoer gebruikt u altijd een voertuig met GR/GPS-apparatuur. Dit systeem verstuurt een bericht naar RVO als u begint met laden. U ziet dat bericht daarna terug in e-CertNL als laadmelding.

Bij maatwerk vervoer geeft u geen aparte laadmelding door.

Soms moet u een laadmelding handmatig doorgeven. Bijvoorbeeld vanwege een probleem met de apparatuur. Dit kan in e-CertNL en met de rVDM-app.

Doorgeven in e-CertNL

Schermvoorbeeld van tabbald 5 Laden/lossen met een actieve knop Laadmelding.

Bij lopend vervoer vindt u in tabblad 5. Laden/lossen een rij knoppen om verschillende meldingen door te geven. Welke knoppen actief zijn is afhankelijk van het type vervoer. Als u op Laadmelding klikt, verschijnt er een pop-upscherm.

Schermvoorbeeld met pop-up voor het doen van een laadmelding.

Bij de laadmelding geeft u bij standaard vervoer de datum, tijd en postcode van de laadplaats door. U geeft ook altijd aan waarom u de melding handmatig verstuurt.

Doorgeven met rVDM-app

Geeft u bij standaard vervoer een laadmelding door via de rVDM-app? Dan geeft u ook aan waarom u de melding handmatig verstuurt.