Nameldingen

In het tabblad Namelden of wisselen vindt u vervoer dat u met de rVDM Offline app heeft aangemaakt. U doet voor elk transport een namelding.

Gebruikt u de app van een bedrijfsmanagementpakket? Volg dan de instructies van uw softwareleverancier.

rVDM offline app

Op deze pagina kunt u via de knop Namelding een vervoer namelden dat u met een papieren VDM heeft gereden omdat u niet kon melden in e-CertNL.

Schermvoorbeeld van het tabblad Namelden of wisselen bij Vooraanmeldingen.

Om een namelding te doen, klikt u op een transport en daarna op Namelden. Wilt u eerst de gegevens van het transport bekijken? Klik dan op Bekijken.

Schermvoorbeeld van een aangeklikte regel waarbij een taakbalk verschijnt.

Namelden

Als u klikt op Namelden, krijgt u een pop-up scherm. De gegevens uit de Offline melding staan hier al ingevuld. U geeft alleen nog aan welk type vervoer u heeft gereden. Weet u niet welk type vervoer u moet kiezen? Klik dan op Help mij kiezen.

Schermvoorbeeld van de pop-up om de de gegevens van de offline namelding over te zetten naar een vooraanmelding.

Klik op Volgende voor het overzicht van meldingen en kies Maak vooraanmelding om de vooraanmelding te koppelen aan het rVDM.

Schermvoorbeeld de overgezette gegevens.

De rVDM Offline app heeft zo veel mogelijk gegevens overgenomen. Wanneer iets niet is overgenomen, ziet u dat in de foutmelding in het rode vak. Die gegevens staan ook rood doorstreept in het overzicht.

Verbeter gegevens die niet kloppen en vul waar nodig ontbrekende gegevens in. Klopt alles? Klik dan op Bewaar.

Daarna volgt u de stappen die u ook bij een ‘normaal’ gemeld transport zou volgen. Zorg dat u alle meldingen doet. Zodra alle meldingen zijn gedaan stuurt e-cert.nl een verzoek om te bevestigen naar leverancier en afnemer.

Namelden papieren VDM

Alleen als u niet kon melden in de rVDM Offline app, mag u nog een papieren VDM gebruiken. U opent de namelding met de knop Namelding papieren VDM.

Schermvoorbeeld van tabblad Namelden of wisselen.

Als u klikt op Namelding, krijgt u een pop-up scherm waar u de volgende gegevens invult:

Geplande laaddatum: de datum waarop u het vervoer hebt geladen, dit zal dus in het verleden zijn.
rVDM-nummer: dit nummer hoort bij het vervoer, vul het VDM-nummer in en klik op Zoek, zo wordt het juiste nummer van het VDM gekoppeld aan de vooraanmelding.
Reden van namelden: Geef aan waarom u een namelding doet en niet eerder via rVDM kon werken.
Type vervoer: Geef aan welk type vervoer u heeft gereden. Als u niet weet welke type vervoer het juiste is, kunt u via Help mij kiezen bepalen welk type past.

Schermvoorbeeld van pop-up venster bij het doen van een namelding.

Klik op Volgende voor het overzicht van meldingen en kies Maak vooraanmelding om de vooraanmelding te koppelen aan het rVDM.

Daarna volgt u de stappen die u ook bij een ‘normaal’ gemeld transport zou volgen. Zorg dat u alle meldingen doet. Zodra alle meldingen zijn gedaan stuurt e-cert.nl een verzoek om te bevestigen naar leverancier en afnemer.