Stap 5 Samenstelling mest

Hier vult u de samenstelling in van het vervoer. Per vervoer kunt u maximaal 4 verschillende regels opgeven. Als u typt in het invulveld, krijgt u een keuzemenu te zien. Daaruit kunt u de juiste code en omschrijving kiezen. Voor elke regel geeft u het percentage op van de mestsoort. Gebruik hiervoor hele getallen, dus zonder komma. Het systeem berekent automatisch het totaal van de percentages voor u. Zorg ervoor dat dit altijd 100% is. Zo voorkomt u dat uw vooraanmelding wordt afgekeurd.

Wilt u een regel verwijderen? Dat doet u met het prullenbak-symbool. Alle gegevens van die regel worden dan gewist.

Als de juiste mestcodes zijn ingevuld, en het totaal staat op 100%, klik dan op Volgende voor stap 6 Opmerkingscodes.

Schermvoorbeeld van de invulhulp, stap 5.