Tabblad 3. Zekerheden

Schermvoorbeeld van de tab Zekerheden.

1 Controleer zekerheden

Schermvoorbeeld met accent op de plaats waar de knop en verklaring staan.

U rondt de vooraanmelding af met de knop ‘Controleer zekerheden’. Hiermee controleert het systeem of uw vooraanmelding compleet is en of die aan alle eisen voldoet.

2 Schakelknop

Schermvoorbeeld met accent op de plaats waar de schakelknop staat.

Als het systeem de zekerheden heeft gecontroleerd , ziet u die bij Eisen en dekkingen (hieronder). U kiest zelf of u de goedgekeurde eisen wilt zien. Dit doet u met de knoppen Tonen en Verbergen naast Eisen die akkoord zijn.

3 Eisen en dekkingen

Schermvoorbeeld van de tab Zekerheden met accent op de schakelknop.

In dit blok staat (na controle van de zekerheden) een overzicht van de regels (eisen) waaraan uw vooraanmelding moet voldoen (dekkingen). U ziet deze eisen en dekkingen alleen als u de zekerheden heeft gecontroleerd. Als alles op groen staat (Akkoord) is uw vooraanmelding succesvol afgerond.