Melding verloren mestmonster

Tijdens of na het vervoer kan het gebeuren dat het mestmonster verloren gaat. Dit meldt u tot maximaal 30 dagen na afronding van het vervoer via de webschermen van e-CertNL of via uw bedrijfsmanagementsysteem. Deze functie is alleen beschikbaar voor Standaard vervoer waarbij u rijdt met vervoermiddelen met GR/GPS apparatuur. Voor alle andere typen kunt u geen melding doen van een verloren mestmonster.

Bij Lopend vervoer

Als het vervoer nog niet is afgerond en bevestigd, vindt u deze bij het tabblad Lopend vervoer. Open het rVDM en in tabblad 1. Vervoer scrollt u naar beneden tot Nadere kenmerken. Kies bij de eerste vrije Opmerkingscode voor opmerkingscode 50:

Schermvoorbeeld van de keuzelijst op een opmerkingscode 50 toe te voegen.

Klik daarna op Bewaar en ga naar tabblad 3. Zekerheden. Voer een controle uit (Controleer zekerheden). Ga dan naar tabblad 4. Startmelding en verstuur opnieuw de startmelding.

e-CertNL meldt dan aan RVO dat het monster verloren is gegaan. RVO berekent daarna hoeveel fosfaat en stikstof in de vracht zit en zetten dat in Mijn dossier. Deze berekening doet RVO met de forfaitaire normen van de mestcode(s).

Bij mestcode 111, 115 en/of 116

Gebruikt u één van deze mestcodes, dan moet u ook nog doorgeven hoeveel fosfaat en stikstof er in de vracht zit. U doet dat in e-CertNL of via uw BMS. 
In e-CertNL volgt u de volgende stappen:

  • Ga na naar het tabblad Lopend vervoer.
  • Open het rVDM voor dit vervoer.
  • Vul in hoeveel fosfaat en stikstof in de vracht zit. (tabblad 5.laden/lossen)

e-CertNL meldt dan aan RVO dat het monster verloren is gegaan. RVO zet de hoeveelheden fosfaat en stikstof van de vracht in Mijn dossier op mijn.rvo.nl.

Bij Afgerond vervoer

Als het vervoer al is afgerond en bevestigd, kunt u geen opmerkingscodes meer toevoegen. Klik bij Vooraanmelding op het tabblad Afgerond vervoer. Klik op de regel van het vervoer waarvan u een verloren monster wilt melden. In de blauwe taakbalk klikt u dan op Verloren monster melden:

Schermvoorbeeld van de taabbalk voor het doorgeven van een verloren monster.

Dan krijgt een een extra venster met de mogelijkheid om opmerkingscode 50 aan het vervoer toe te voegen. Klik op Verstuur melding en u krijgt een bevestiging op het scherm van de melding.