Een vooraanmelding intrekken of wijzigen

Als u ontdekt dat u een fout heeft gemaakt bij het invullen van uw vooraanmelding, dan heeft u nog beperkte mogelijkheden om dit aan te passen of het transport in te trekken.

Als u een melding wilt intrekken of wijzigen dan doet u dit door het vervoer aan te klikken in het overzicht van de vooraanmeldingen. Is het vervoer al afgerond en verstuurd aan RVO, dan moet u de wijzigingsverzoek doen aan RVO.