Eisen/Dekkingen

In het tabblad Eisen/dekkingen kunt u per type vervoer de eisen opvragen waaraan een rVDM vervoer aan moet voldoen, zoals het gebruik van mestcodes in combinatie met opmerkingscodes of het type vervoer. Ook wordt er beschreven welke velden verplicht zijn en wat eventueel de minimale of maximale waarde mag zijn. Kies bij de keuzelijst Type vervoer voor welk vervoer u de eisen en dekkingen wilt zien. Kies ook of u een XML-bestand of een PDF wilt ontvangen.

Schermafdruk van het tabblad Eisen/dekkingen in e-CertNL.