Inloggen

Inloggen via de website

Stap 1: Inloggen vanaf de startpagina van e-Cert.nl

Op de startpagina vindt u links in het blokje Direct naar de link om in te loggen. Kies Inloggen bij e-CertNL.

Startscherm met accent op de link om in te loggen (stap 1)

Stap 2: keuze voor inlogmethode

U komt op de pagina waarbij u 2 keuzes heeft:

Schermvoorbeeld met accent op de twee keuzes om in te loggen (stap 2).
  1. eHerkenning. U kiest deze optie als uw bedrijf staat ingeschreven bij de KVK. Daarnaast staat u bedrijf ook geregistreerd bij RVO en de NVWA.
  2. Anders inloggen. Buitenlandse bedrijven zonder KVK-nummer kiezen deze optie. Het bedrijf moet wel geregistreerd staan bij RVO en een ABA-inlogcode en wachtwoord hebben.

Stap 3a: inloggen met e-Herkenning

U gaat nu naar de website van eHerkenning. Kies in het eerste scherm bij “Maak een keuze” uw aanbieder voor eHerkenning. Kies vervolgens “Verder”.

Schermvoorbeeld met accent op de keuzelijst, optie en knop (stap 3a-1).

In het volgende scherm vult u uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Kies “Inloggen” om door te gaan.

Schermvoorbeeld met accent op de velden waar u gebruikersnaam en wachtwoord invult (stap 3a-2)

Optie a: code via SMS

U ontvangt een SMS op het door u opgegeven telefoonnummer. Vul de code in en kies “Inloggen”.

Schermvoorbeeld met accent op het invulveld voor de SMS-code (stap 3a-3 optie 1)

Optie b: code via een token

Als u een token heeft, krijgt een ander scherm te zien waarin u een OTP-code invult. Kies vervolgens “Inloggen”.

Schermvoorbeeld met accent op het invulveld voor de OTP-code (stap 3a-3 optie 2)

Als u bent ingelogd ziet u uw machtigingen. Voor toegang tot e-CertNL moet u eHerkenning-toegang hebben voor de NVWA en voor mijn.rvo.nl. Klik op Uitvoeren om in te loggen.

Schermvoorbeeld van het zogeheten Mandaatregister, waarop te zien is voor welke diensten u toegang heeft.

Stap 3b: anders inloggen

Heeft u inloggegevens van ons gekregen? Dan kiest u bij stap 2 voor Anders inloggen. Vul uw gebruikerscode en wachtwoord in en klik op “Inloggen”.

Schermvoorbeeld van het 'Anders inloggen' bij e-CertNL.

Stap 4: vestiging kiezen

Als u bij uw eHerkenning aanbieder geregistreerd bent met alleen het KVK-nummer en hieronder meerdere vestigingen bekend zijn, dan krijgt u een scherm met een keuzelijst van de vestigingen waarmee u vooraanmeldingen kunt doen. Kies de juiste vestiging en daarna “Volgende”.

Schermvoorbeeld voor het kiezen van een vestiging.

Stap 5: Kies de sector in het overzicht

U komt dan uit op het overzicht met de toepassingen voor alle sectoren. Als extra service vind u hier ook links naar de meest recente nieuwsberichten en eventuele meldingen. Kies bij het kopje “Overig” voor de juiste toepassing.

Schermvoorbeeld voor het kiezen van de sector

Inloggen als gemachtigde

Heeft een bedrijf u gemachtigd? Dan krijgt u een extra keuzelijst op het scherm onder het kopje Machtiging. Hier kiest u het bedrijf dat u heeft gemachtigd.

Op deze pagina vindt u ook de bedrijven die u zelf heeft gemachtigd om vooraanmeldingen namens u te doen. Als uw bedrijf geen machtigingen heeft afgegeven  ziet u geen lijst met bedrijven.

Inloggen via de noodprocedure

Als inloggen niet lukt door bijvoorbeeld een storing, kunt u de noodprocedure gebruiken. Hierover staat altijd een bericht op E-cert.nl. Let op. Inloggen via de noodprocedure kan maar een paar keer per dag.Om de noodprocedure te gebruiken, moet u een wachtwoord opgeven. Dit doet u bij Beheren bedrijfsgegevens > wachtwoord voor noodprocedure.

Stap 1: Gegevens invullen

Ga naar https://e-certnl.minlnv.nl/authenticatie/noodprocedure en vul deze gegevens in:

  • KVK-nummer (8 cijfers)
  • Vestigingsnummer (12 cijfers)
  • Beveiligingssleutel/Wachtwoord (deze heeft u zelf ingevuld bij Beheren bedrijfsgegevens)
  • Kies uw sector en klik op “Volgende”
Scherm met invulvelden voor de noodprocedure zoals hierboven benoemd.

Stap 2: Code invullen

U krijgt een e-mail met een code die u invult bij Code. Kies daarna “Volgende” om te starten.

Schermvoorbeeld met veld om code in te voeren.

Let op

Elke keer als u inlogt, sturen wij een code naar alle e-mailadressen die u heeft ingevuld bij Beheren bedrijfsgegevens. De code is tijdelijk geldig en kunt u maar 1 keer gebruiken. Wilt u ook op een ander apparaat inloggen? Begin dan weer met stap 1.

De eerste keer inloggen (met controle op e-mailadres)

Als u voor de eerste keer inlogt bij e-CertNL vragen we contactgegevens van u. U vult bij Beveiligingssleutel ook een wachtwoord in. Bewaar dit wachtwoord goed. Deze heeft u nodig als er een storing is en u moet inloggen via de noodprocedure.

Stap 1: Contactgegevens en beveiligingssleutel

Schermvoorbeeld van het invoeren van contactgegevens

Stap 2: Berichten ontvangen

Na het invullen van uw contactgegevens, geeft u aan welke meldingen u wilt ontvangen. U geeft ook het e-mailadres(sen) op waarnaar wij de berichten mogen sturen. Voor het rVDM raden wij aan om eerst alle berichten te ontvangen. Zo voorkomt u dat u belangrijke meldingen mist. U kunt later bij Beheren bedrijfsgegevens de meldingen uitzetten die u niet nodig heeft. Daar kunt u ook de e-mailadressen aanpassen waarop u de berichten ontvangt.

Schermvoorbeeld van het invoeren van bericht voorkeuren

Stap 3: controle van e-mail

U krijgt van ons een e-mail. Hiermee controleren we of uw e-mailadres klopt.

Schermvoorbeeld ter bevestiging dat een controle e-mail is verstuurd.

Als u een e-mail heeft ontvangen, klikt u op de link in de e-mail om de controle af te ronden. Heeft u geen e-mail ontvangen? Controleer dan of die tussen de ongewenste berichten staat. Is dat ook niet zo, dan kunt u opnieuw een e-mail laten versturen of uw e-mailadres aanpassen.