Nieuwe aanvraag

Vanuit het overzicht met aanvragen kunt u direct een nieuwe aanvraag opstarten.

Schermvoorbeeld van het overzicht met aanvragen.

Klik op Nieuwe aanvraag en u krijgt dan een extra scherm waarin u in zes stappen de keuzes maakt voor uw aanvraag. Heeft u eerder aanvragen gedaan? Dan kunt u een eerdere aanvraag kopiëren en de gegevens aanvullen.

Meer informatie over regels rond import en export van dierlijke mest vindt u op Onverwerkte mest exporteren (rvo.nl).

Stap 1: Exportdatum

Schermvoorbeeld van het venster voor het invullen van de datum.

Kies de datum waarop u het vervoer wilt uitvoeren en klik op Volgende. Houd er rekening mee, dat u bij de meeste onverwerkte mest en export naar derde landen een certificaat nodig heeft. U heeft dan te maken met doorlooptijden voor het verstrekken van het certificaat. Bij paardenmest, frass en verwerkte mest binnen de EU heeft u geen certificaat nodig en volstaat een handelsdocument.

Stap 2: Land van bestemming

Schermvoorbeeld van het venster voor het invullen van het land van bestemming.

U kiest nu het land van bestemming (of herkomst bij import) en klik op Volgende.

Stap 3: Eis

Schermvoorbeeld van het venster voor het invullen van het kiezen van een eis.

Kies bij Eis voor het type vervoer en de bijbehorende toestemming. In de lijst staan de publieke verzoeken. Heeft u daarnaast toestemming gekregen voor het vervoer van onverwerkte mest over de grens, dan ziet u ook de specifieke toestemmingen staan. Bij verwerkte mest en champost kiest u voor een eis die begint met PV 31 en waar tussen haakjes ‘rVDM’ achter staat. Bij onverwerkte mest gebruikt u de toestemming die u voorheen ook gebruikte.

Stap 4: Verstrekking documenten

Schermvoorbeeld van het venster voor het invullen van het kiezen van de wijze van verstrekking.

Maak een keuze hoe u de benodigde vervoersdocumenten wilt ontvangen. Als u kiest voor Centraal, dan wordt een pdf aangemaakt die u kunt downloaden. Soms dient u bij export echter te beschikken over een door NVWA afdeling COA gewaarmerkt certificaat. Kiest u voor Afhalen, dan kunt u de certificaten ophalen op een locatie van de NVWA, kiest u voor Via post, dan worden de certificaten opgestuurd. Houdt daarbij rekening met doorlooptijden in werkdagen.

Stap 5: Documenten

Schermvoorbeeld van het venster voor het kiezen van de documenten.

Soms heeft u meerdere exemplaren van een document nodig. U vult hier in, hoeveel documenten u van elke type document wilt hebben.

Stap 6: Transport

Schermvoorbeeld van het venster voor het invullen van transportgegevens.

Vervolgens vult u de transportgegevens in. U kunt hier de transportdatum, indien anders dan de exportdatum nog wijzigen. De Mestvervoerder is altijd degene, die is ingelogd, dat kunt u niet wijzigen. Wilt u namens een andere Mestvervoerder de aanvraag doen? Zorg dan dat deze u machtigt. U kunt dan in het sectorportaal de Mestvervoerder selecteren.

U moet opgeven, wie het feitelijke vervoer doet. Ook als u zelf rijdt. Dan geeft u uw eigen gegevens op. Is er nog een partij betrokken bij de export, die geïnformeerd wil worden over het vervoer? Dan kunt u die invullen bij Overige mestbetrokkene.

Bij transportmiddel vult u in om wat voor type transportmiddel het gaat. Bij naam/nummer transportmiddel vult u het kenteken van het voertuig in. Zijn er meerdere transportmiddelen betrokken bij een transport, dan vult u deze ook in.

De voertuigen met GR-apparatuur moeten geregistreerd zijn bij RVO. Wanneer u gaat laden moet het voertuig ook op uw naam staan. U kunt gegevens over het transportmiddel nog wijzigen in rVDM tot het moment dat u gaat laden. 

Nadat u op Bewaar heeft geklikt, kunt u de verdere gegevens over het transport invullen.

Volgende stap: Tabblad Vracht