Stap 3 Leverancier

Omdat u zelf de mest levert, staan uw gegevens al ingevuld. In deze stap geeft u alleen aan waar u de mest gaat laden. Kies daarna Volgende voor stap 4 Afnemer.

Schermvoorbeeld van de invulhulp, stap 3.