Gewicht stikstof en fosfaat doorgeven

Mestcodes 111, 115 en 116 hebben geen forfaitaire normen. Is uw transport niet bemonsterd? Of is het mestmonster verloren gegaan? Dan geeft u zelf de hoeveelheid stikstof en fosfaat door. Dit doet u met de knop Gewicht fosfaat/stikstof.

Schermvoorbeeld van het tabblad Laden/lossen met focus op de knop om het gewicht voor fosfaat en stikstof door te geven.
Schermvoorbeeld van de pop-up om de gewichten voor fosfaat en stikstof door te geven.

Doorgeven met rVDM-app

Doet u de weegmelding met de rVDM-app? Dan geeft u daar de hoeveelheid stikstof en fosfaat door.

Schermvoorbeeld van de PWA voor het invullen van de gewichten fosfaat en stikstof bij de weegmelding.