Afgerond vervoer

Schermvoorbeeld van dhet tabbald Afgerond vervoer met geopende taakbalk.

In het tabblad Afgerond vervoer staan de transporten waarvoor wij alle meldingen hebben ontvangen. Dit is vervoer dat u zelf als vervoerder heeft aangemeld en vervoer waarbij u een andere rol heeft, bijvoorbeeld leverancier of afnemer.

De kolommen van de tabel kunt u zelf instellen. Klik hiervoor op het plus-symbool links naast Kolommen instellen. 

Als u op een transport klikt verschijnt de taakbalk. U kunt de vooraanmelding dan openen en bekijken. Aanpassen kan niet meer. Vervoer dat u zelf heeft aangemeld kunt u wel kopiëren om te gebruiken bij de vooraanmelding van een vergelijkbaar vervoer.