Vooraanmelding kopiëren

Schermvoorbeeld met accent op kopieer-knop in de taakbalk.

Via de taakbalk in het overzicht met vooraanmeldingen, kunt u een vooraanmelding kopiëren. U krijgt dan een scherm waarin u stap voor stap kiest wat u van de bestaande vooraanmelding wilt meenemen in de kopie.

Schermvoorbeeld van pop-up voor het kiezen van over te nemen gegevens.

In de linkerkolom van het scherm geeft u aan wat de gewenste laaddatum van de nieuwe vooraanmelding is. Gebruik uw toetsenbord voor het invullen (dd-mm-jjjj) of kies de juiste datum uit de kalender.

Aan de rechterkant kiest u welke gegevens moeten worden overgenomen uit de bestaande vooraanmelding. U kunt alleen gegevens aanvinken die in de bestaande vooraanmelding staan.

Kloppen alle gegevens? Kies dan voor ‘Maak vooraanmelding’ om de kopie te maken.