Bevestigingsmelding

Als het vervoer is afgerond krijgen de leverancier en afnemer een e-mail om het rVDM te bevestigen. Beide partijen moeten het rVDM controleren en een bevestigingsmelding versturen. Dit doen ze in e-CertNL of met de rVDM-app.

Doorgeven in e-CertNL

Schermvoorbeeld van lijst met lopend vervoer met geopende taakbalk om te bevestigen of af te wijzen.

In het tabblad Lopend vervoer vindt vervoer dat nog niet bevestigd is. In de kolom Status ziet u welke meldingen nog verstuurd moeten worden.  Klik op een transport om de taakbalk te openen. Hierin vindt u knoppen om de vooraanmelding te openen, het vervoer te bevestigen of het vervoer af te wijzen.

Bevestigen

Schermvoorbeeld met pop-up voor het verklaren van de waarheid.

Als u klikt op Bevestigen verschijnt een pop-upscherm. Hierin verklaart u eerst dat u de melding volledig en naar waarheid heeft invult. Daarna kunt u de bevestigingsmelding versturen.

Afwijzen

Gebruik de knop Afwijzen als u niet akkoord bent met het vervoer of de gegevens uit het rVDM. Er verschijnt dan een pop-upscherm.

Schermvoorbeeld met pop-up voor het afwijzen van een vervoer.

Hierin verklaart u eerst dat de melding volledig en naar waarheid invult. Daarna kiest u een of meer redenen waarom u niet akkoord gaat. In het vak toelichting kunt u een bericht toevoegen die aan de vervoerder . Na het afwijzen kan de vervoerder de vooraanmelding weer openen en de gegevens aanpassen. De leverancier en afnemer ontvangen daarna een nieuwe e-mail om het rVDM te controleren en te bevestigen.

Doorgeven met rVDM-app

Schermvoorbeeld voor het bevestigen van een transport in de rVDM-app.

Om het vervoer te bevestigen moet u eerst akkoord gaan met de verklaring. Dit doet u door bovenaan een vinkje te zetten. Daarna worden onderin 2 knoppen actief: Niet akkoord en Verstuur bevestiging. Links van de knoppen ziet u een pijltje. Daarmee gaat u terug naar het overzicht als u nu (nog) geen bevestiging wilt versturen.

Meerdere transporten tegelijk bevestigen

In het overzicht onder het tabblad Te bevestigen kunt u ook meerdere transporten tegelijk kiezen. Voor elke regel staat een aanvinkhokje.

  1. Klik de transporten aan die u tegelijk wilt bevestigen.
  2. Gebruik de knop ‘Selecteer alles’ om alle transporten aan te vinken.
  3. Om vervoer te bevestigen, moet u akkoord gaan met de verklaring. Daarna krijgt u nog een extra scherm om te bevestigen.

Niet akkoord

Het kan zijn dat u niet akkoord gaat met het vervoer. Gebruik dan de knop ‘Niet akkoord’. U krijgt nu een extra scherm zoals hieronder staat. Kies een of meer redenen waarom u niet akkoord gaat. U verstuurt uw melding daarna met de knop ‘Verstuur’. Als de leverancier en/of de afnemer niet akkoord gaat met het vervoer, krijgt de vervoerder een bericht. De vervoerder kan de gegevens dan aanpassen en het rVDM opnieuw versturen. De leverancier en afnemer ontvangen dan weer een e-mail om het rVDM te controleren en te bevestigen.

Schermvoorbeeld voor het afwijzen van een transport in de rVDM-app.